Przestępstwo kradzieży w świetle obowiązujących przepisów karnych art. 278 KK

Przestępstwo kradzieży
Przestępstwo kradzieży w świetle obowiązujących przepisów karnych

Przestępstwo kradzieży – czym charakteryzuje się to przestępstwo?

Przestępstwo kradzieży zostało uregulowane w art. 278 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – dalej k.k. Tytułem wstępu należy wskazać, że kradzieżą nazywamy zabranie cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia jej przez daną osobę. Ustawodawca wskazuje tutaj na takie elementy jak: rzecz ruchoma np. samochód czy rower oraz na fakt, iż rzecz ta musi być własnością innej osoby – tzw. cudza rzecz. Z uwagi na rozwój gospodarczy i rozwój nowych technologii, ustawodawca zdecydował się na dodanie regulacji związanych z cudzym oprogramowaniem komputerowym, energii lub karty do bankomatu. Dodatkowo należy wskazać, że jeżeli kradzieży dokonano na szkodę osoby najbliższej – np. rodziny, wówczas ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Adwokat Sprawy Karne

Jaki jest wymiar kary w przypadku przestępstwa kradzieży?

Za kradzież ustawodawca przewidział karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadkach mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Poniżej znajdują się odnośniki do innych artykułów odnoszących się do tematyki związanej z przestępstwem kradzieży

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych z przestępstwem nieumyślnego spowodowania śmierci.

ADWOKAT WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.