Rozwody
Doświadczony adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych

Adwokat Rozwód

Jestem doświadczonym adwokatem z Warszawy, specjalizującym się w sprawach o rozwód. Moja kancelaria Adwokacka znajduje się w centrum Warszawy i oferuję pomoc w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych oraz reprezentację moich klientów w sądzie. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe i szeroką wiedzę z zakresu prawa rodzinnego, co pozwala mi na skuteczne i profesjonalne działanie w sprawach rozwodowych. Jeśli szukasz doświadczonego adwokata w Warszawie, który pomoże Ci w sprawie rozwodowej, zapraszam do kontaktu.

Rozwód z winy małżonka

Rozwód to bardzo emocjonalny i trudny proces, dlatego tak ważne jest, aby mieć po swojej stronie doświadczonego Adwokata. Oferuje wszelkiego rodzaju usługi związane z postępowaniem rozwodowym.

Moim celem jest dbałość o dobro moich Klientów. Podczas spotkań z moimi Klientami staram się, aby dokładnie zrozumieli sytuację prawną w jakiej się znaleźli. Niezwykle ważne jest dla mnie, aby Klient był w pełni świadomy tego jak będzie kształtować się jego sytuacja prawna po orzeczeniu rozwodu, w zależności od decyzji jakie podejmie na każdym etapie postępowania, ale ostatecznie także od wyroku jaki wyda sąd.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej z zakresu spraw o rozwód, moja Kancelaria oferuje pomoc w:

 • sporządzeniu i wniesieniu w Państwa imieniu pozwu o rozwód,
 • przygotowaniu dowód w sprawie,
 • określeniu jakie alimenty na dzieci lub małżonka są zasadne lub pomogą je obliczyć
 • wyjaśnieniu jak przebiega sprawa o rozwód,
 • wyjaśnieniu zasad ponoszenia kosztów postępowania w sprawach o rozwód.

Czym jest rozwód?

Rozwód to zakończenie małżeństwa poprzez orzeczenie sądu o rozwiązaniu tego związku. Małżonkowie mogą wnioskować o rozwód, gdy doszło do rozpadu więzi emocjonalnych pomiędzy nimi, a pozostawanie w małżeństwie jest dla nich niemożliwe. W Polsce istnieją dwa rodzaje rozwodów: z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, sąd wskazuje, które z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Natomiast w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, sąd nie wskazuje winnego rozpadu małżeństwa i rozwód jest orzeczony na podstawie zgodnego oświadczenia małżonków.

Adwokat Rozwody Warszawa
Adwokat Rozwody

Czym jest rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie to rodzaj rozwodu, w którym sąd nie ustala, która ze stron jest winna rozpadowi małżeństwa. W takim przypadku oboje małżonków są traktowani jako równorzędni, a rozwód następuje na podstawie zgody obojga małżonków na rozwiązanie małżeństwa.

Kiedy jest możliwy rozwód bez orzekania o winie?

W Polsce rozwód bez orzekania o winie jest możliwy tylko w sytuacji, gdy małżonkowie doszli do porozumienia co do rozwiązania małżeństwa i innych istotnych kwestii, takich jak opieka nad dziećmi czy podział majątku. Jeśli małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, rozwód następuje na podstawie orzekania o winie jednej ze stron.

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie oznacza, że sąd orzekający o rozwodzie ustala, które z małżonków jest winne rozpadowi pożycia małżeńskiego. Orzekając o winie sąd może brać pod uwagę różne okoliczności, takie jak np. zachowanie jednego z małżonków, jego postępowanie wobec drugiej strony, czy też szkodliwe skutki jego działań dla rodziny.

Kto może złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem winy?

Wniosek o rozwód z orzeczeniem o winie może złożyć jedno z małżonków lub oboje, jeśli są zgodni co do tego, które z nich jest winne rozpadu pożycia małżeńskiego. Sąd będzie orzekał o winie, jeśli małżonkowie nie złożą wniosku o rozwód za porozumieniem stron.

Rozwód jak długo się czeka?

Rozwód może trwać różnie, w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy. W niektórych przypadkach rozwód może być zakończony w ciągu kilku miesięcy, podczas gdy w innych może trwać nawet kilka lat. Czas trwania rozwodu zależy m.in. od tego, czy strony są w stanie dojść do porozumienia co do warunków rozstania, czy w sprawie istnieją skomplikowane kwestie do rozstrzygnięcia (np. podział majątku czy prawa do opieki nad dziećmi) oraz od tego, jak szybko sprawa jest rozpoznawana przez sąd.

Ile kosztuje rozwód?

Cena rozwodu może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak stopień skomplikowania sprawy, czy też ilość wnoszonych do sądu wniosków. Pierwszym kosztem, jaki należy ponieść jest opłata sądowa za wniesienie pozwu o rozwód. Należy pamiętać, że ta opłata spoczywa na osobie inicjującej postępowanie rozwodowe, czyli na powodzie. Więcej informacji na temat kosztów rozwodu znajdziesz na blogu w artykule „Ile kosztuje rozwód?” kliknij tutaj… 

Co warto wiedzieć o rozwodzie?

Rozwód to poważna sprawa, która może mieć wpływ na całe nasze życie. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o rozwodzie, warto dobrze się zastanowić i przemyśleć wszystkie za i przeciw. Jeśli jednak już zdecydowaliśmy się na rozwód, warto wiedzieć o niektórych kwestiach, które mogą mieć wpływ na przebieg sprawy oraz jej koszty.

 • Do rozwodu dochodzi, gdy małżonkowie nie są w stanie dalej prowadzić wspólnego życia. Może to być spowodowane różnicami charakterów, brakiem zrozumienia, a także nieporozumieniami finansowymi lub innymi problemami.
 • W Polsce istnieją dwa rodzaje rozwodów: bez orzekania o winie oraz z orzeczeniem o winie. W pierwszym przypadku małżonkowie są zgodni co do rozstania i nie wskazują na siebie winnych za rozpad małżeństwa. W drugim przypadku sąd orzekający rozwód ustala, która ze stron jest winna rozkładu pożycia.
 • Aby rozwód mógł zostać orzeczony, konieczne jest wskazanie przez jedną ze stron przyczyny rozkładu pożycia. Może to być np. zdrada, brak współżycia, nieporozumienia, czy przemoc domowa.
 • Aby rozpocząć proces rozwodowy, jedna ze stron musi złożyć pozew o rozwód w sądzie. W pozwie należy wskazać przyczyny rozpadu małżeństwa oraz żądania dotyczące podziału majątku, opieki nad dziećmi, a także alimentów.
 • W trakcie procesu rozwodowego sąd będzie wymagał od stron przedstawienia dowodów potwierdzających ich twierdzenia. Może to być np. zeznania świadków, dokumenty, czy nagrania.
 • Sąd orzekający rozwód może zasądzić alimenty na rzecz jednej ze stron, jeśli uzna, że ta osoba nie jest w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków życia z własnych środków. Alimenty są obliczane na podstawie dochodów i możliwości zarobkowych obu stron.

Jak przygotować się do sprawy rozwodowej?

 • Określ, czy chcesz rozwodzić się bez orzekania o winie, czy z orzeczeniem o winie.
 • Zgromadź dokumenty potrzebne do rozwodu, takie jak akt małżeństwa, dowody osobiste, informacje o dochodach, umowy o pracę itp.
 • Skontaktuj się z adwokatem lub radcą prawnym, aby uzyskać poradę i pomoc w przygotowaniu pozwu.
 • Jeśli masz dzieci, pomyśl o ich przyszłości i przygotuj się do uzgodnienia podziału opieki nad nimi z byłym partnerem.
 • Przygotuj się do podziału majątku wspólnego, w tym nieruchomości, samochodów i innych aktywów.
 • Przemyśl swoje oczekiwania finansowe po rozwodzie, w tym alimenty i podział dochodów.
 • Dowiedz się, jakie są koszty rozwodu i zaplanuj, jak je pokryjesz.
 • Przygotuj się na to, że proces rozwodowy może potrwać kilka miesięcy lub nawet dłużej, więc warto mieć odpowiednie zabezpieczenie finansowe i emocjonalne na tę okoliczność.

Jeśli interesuje Cię rozwód i chcesz zdobyć więcej wiedzy na ten temat, zapoznaj się z wpisami na moim blogu. Znajdziesz tam informacje dotyczące m.in. tego, jak przygotować się do sprawy rozwodowej, co warto wiedzieć o rozwodzie, jakie są koszty związane z rozwodem, jakie są różnice między rozwodem z orzeczeniem o winie a rozwodem bez orzekania o winie, oraz wiele innych przydatnych informacji. Odwiedź mój blog i dowiedz się więcej o rozwodzie.