Przesłuchania / Postępowanie przygotowawcze/ Apelacje / Kasacje

Prawo Karne

Wszystkie przestępstwa i wykroczenia.

Adwokat od spraw karnych w centrum Warszawy

Jako adwokat od spraw karnych łączę specjalistyczną wiedzę z cennym doświadczeniem zdobytym podczas rozpraw przed sądami wszystkich instancji. Zapewniam najkorzystniejsze rozwiązania oraz solidną obronę, która gwarantuje największe szanse na uniewinnienie lub maksymalne zmniejszenie wyroku. Podejmuję się obrony na każdym etapie – od wykroczeń po poważne przestępstwa, a każda sprawa jest dla mnie najważniejsza, ponieważ decyduje o przyszłości moich Klientów.

Obrona
na każdym etapie

Sprawy karne są często złożone i skomplikowane. Nie brakuje w nich stresu i nerwów. Dla wielu ludzi sytuacja jest nowa i niekomfortowa, dlatego w swojej pracy dokładam wszelkich starań, aby do każdego Klienta podchodzić w sposób indywidualny i opracowywać osobną strategię działania.

Niezależnie od tego, czy zostały Ci postawione zarzuty, otrzymałeś wezwanie na policję czy jesteś ofiarą przestępstwa, moja Kancelaria jest właśnie dla Ciebie. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w sprawach karnych, jestem w stanie w sposób jak najlepszy zadbać o Twoją sytuację prawną.

Wciąż podnoszone przeze mnie kwalifikacje zawodowe są gwarantem znajomości obecnie obowiązujących przepisów, a co za tym idzie, właściwego reprezentowania.

Apelacje

Wnoszę apelacje i wytrwale walczę o sprawiedliwość przed Sądem II Instancji

Kasacje

Wnoszę solidnie umotywowane kasacje od orzeczeń sądowych

Sąd Najwyższy

Zapewniam reprezentację przed Sądem Najwyższym

Mediacje

Mediuję z pokrzywdzonymi, aby zawrzeć najkorzystniejszą ugodę

Negocjacje

Negocjuję warunki ugody, które usatysfakcjonują obie strony konfliktu
Prawo Karne Adwokat Warszawa Małgorzata Durlej Piotrowska

Małgorzata Durlej – Piotrowska

Prawo Karne - Twój Adwokat w centrum Warszawy

Doradztwo prawne

Zapewniam doradztwo i optymalną strategię obrony

Przesłuchania

Wspieram Klientów podczas przesłuchań policyjnych i prokuratorskich

Postępowanie przygotowawcze

Zapewniam doradztwo i opiekę prawną w kolejnych etapach dochodzenia lub śledztwa

Rozprawa

Bronię wolności lub walczę o jak najmniejszy wyrok przed Sądem I Instancji

Doświadczony Adwokat od Spraw Karnych

Na etapie postępowania przygotowawczego biorę czynny udział w reprezentowaniu Państwa przed Policją oraz Prokuraturą, na etapie sądowym zaś, jestem z Państwem na każdej rozprawie sądowej. Moje działania wykonuję z dbałością o każdy szczegół, tak aby jak najlepiej zadbać o Państwa dobro.

Moim zadaniem jest przygotowanie linii obrony, gromadzenie dowodów w sprawie, sporządzenie pism procesowych, a także branie czynnego udziału podczas wszystkich czynności. Ponadto, pomagam osobom zatrzymanym oraz tymczasowo aresztowanym oraz ich rodzinom, przy której pomocy możemy wspólnie zadbać o jak najłagodniejszy wymiar kary lub uniewinnienie.

Rodzaj usług z zakresu prawa karnego:

  • reprezentowanie podejrzanego i pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego,
  • reprezentowanie oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego,
  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym (odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w odbywaniu kary, odroczenie kary pozbawienia wolności).
Pomoc Prawna krok po kroku

Tak będzie przebiegała
nasza współpraca

Jako specjalistka od spraw karnych wykorzystam wszystkie możliwości prawne, aby zawrzeć ugodę na korzystnych warunkach, zapewnić Ci solidną obronę lub skrócić wyrok. Będę rozmawiać z Tobą po ludzku – w przystępny sposób wyjaśnię wszystkie zawiłości prawne, uczciwie przedstawię możliwości i odpowiem na każde pytanie.

1

Spotkanie

Wysłucham Cię i zapytam o istotne szczegóły, a to, co usłyszę, zachowam tylko dla siebie.
2

Umowa

Poinformuję Cię o możliwych scenariuszach i kosztach oraz podpiszemy klarowną umowę.
3

Rozwiązania

Od porad prawnych i mediacji, aż po solidną obronę przed sądem wszystkich instancji.
4

Po sprawie

w razie potrzeby zapewnię Ci wsparcie merytoryczne i pomoc prawną.

Popełniłeś przestępstwo? Czas na solidną obronę

Dobry Adwokat od spraw karnych – Warszawa

Adwokat od spraw karnych stanowi nieocenione wsparcie na każdym etapie postępowania. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu procesowemu w sprawach  z zakresu prawa karnego, jestem w stanie w sposób rzetelny i kompletny pomóc państwu zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w postępowaniu sądowym przed sądami obu instancji.

Jako adwokat od spraw karnych zacznę walkę o Twoją wolność lub krótszy wyrok w kancelarii prawnej w centrum Warszawy. Następnie będę reprezentować Cię w trakcie postępowania przygotowawczego oraz przed Sądem Pierwszej Instancji i Drugiej Instancji. W razie potrzeby wniosę kasację lub skargę nadzwyczajną, a także zapewnię obronę w Postępowaniu Przed Sądem Najwyższym.

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym

takie jak:
• wypadek komunikacyjny
• prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
• prowadzenie pojazdu pod wpływem środka odurzającego

Przestępstwa narkotykowe

takie jak:
• posiadanie narkotyków
• produkcja i przemyt narkotyków
• handel narkotykami

Przestępstwa przeciwko mieniu, zdrowy i życiu

takie jak:
• kradzieże / kradzież z włamaniem
• bójki i pobicia
• rozboje, gwałty, zabójstwa

Przestępstwa gospodarcze

takie jak:
• wyłudzenia odszkodowania / kredytu
• przyjmowanie / wręczanie łapówek
• fałszerstwa pieniędzy i/lub dokumentów

Prawo Karne - Najnowsze wpisy na blogu