Przestępstwa i wykroczenia

Sprawy karne

Z poszkodowanym lub sprawcą

Mediacje

Doradztwo. Obrona. Apelacje

Solidna obrona

Małgorzata Durlej – Piotrowska

Adwokat od spraw karnych w centrum Warszawy

Jako adwokat od spraw karnych łączę specjalistyczną wiedzę z cennym doświadczeniem zdobytym podczas rozpraw przed sądami wszystkich instancji.

Zapewniam najkorzystniejsze rozwiązania oraz solidną obronę, która gwarantuje największe szanse na uniewinnienie lub maksymalne zmniejszenie wyroku.

Podejmuję się obrony na każdym etapie – od wykroczeń po poważne przestępstwa, a każda sprawa jest dla mnie najważniejsza, ponieważ decyduje o przyszłości  moich Klientów.

Porozmawiajmy o Twojej sprawie:
Signature

Małgorzata Durlej – Piotrowska

Twój adwokat w centrum Warszawy
Layer

Prowadziłeś auto pod wpływem alkoholu?

Spowodowałeś wypadek?

Zatrzymano Cię z powodu narkotyków?

Popełniłeś przestępstwo przeciwko mieniu?

A może przeciwko zdrowiu lub życiu?

Znowu popadłeś w konflikt z prawem?

Ktoś popełnił przestępstwo na Twoją szkodę?

Pozostała obrona. Tylko lub aż

Zdecyduje o tym wybór dobrego prawnika

Dobry adwokat od spraw karnych – Warszawa

Popełniłeś przestępstwo?
Czas na obronę

Jako adwokat od spraw karnych zacznę walkę o Twoją wolność lub krótszy wyrok w kancelarii prawnej w centrum Warszawy. Następnie będę reprezentować Cię w trakcie postępowania przygotowawczego oraz przed Sądem Pierwszej Instancji i Drugiej Instancji. W razie potrzeby wniosę kasację lub skargę nadzwyczajną, a także zapewnię obronę w Postępowaniu Przed Sądem Najwyższym.  

Przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym

takie jak:
• wypadek komunikacyjny
• prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
• prowadzenie pojazdu pod wpływem środka odurzającego

Przeciwko mieniu, zdrowy i życiu

takie jak:
• kradzieże / kradzież z włamaniem
• bójki i pobicia
• rozboje, gwałty, zabójstwa

Przestępstwa narkotykowe

takie jak:
• posiadanie narkotyków
• produkcja i przemyt narkotyków
• handel narkotykami

Przestępstwa gospodarcze

takie jak:
• wyłudzenia odszkodowania / kredytu
• przyjmowanie / wręczanie łapówek
• fałszerstwa pieniędzy i/lub dokumentów
Wszystkie przestępstwa i wykroczenia

Obrona
na każdym etapie

Doradztwo prawne

Zapewniam doradztwo i optymalną strategię obrony

Przesłuchania

Wspieram Klientów podczas przesłuchań policyjnych i prokuratorskich

Mediacje

Mediuję z pokrzywdzonymi, aby zawrzeć najkorzystniejszą ugodę

Negocjacje

Negocjuję warunki ugody, które usatysfakcjonują obie strony konfliktu

Postępowanie przygotowawcze

Zapewniam doradztwo i opiekę prawną w kolejnych etapach dochodzenia lub śledztwa

Rozprawa

Bronię wolności lub walczę o jak najmniejszy wyrok przed Sądem I Instancji

Apelacje

Wnoszę apelacje i wytrwale walczę o sprawiedliwość przed Sądem II Instancji

Kasacje

Wnoszę solidnie umotywowane kasacje od orzeczeń sądowych

Sąd Najwyższy

Zapewniam reprezentację przed Sądem Najwyższym

Pomoc prawna krok po kroku

Tak będzie przebiegała

nasza współpraca

Jako adwokat od spraw karnych wykorzystam wszystkie możliwości prawne, aby zawrzeć ugodę na korzystnych warunkach, zapewnić Ci solidną obronę lub skrócić wyrok.

Będę rozmawiać z Tobą po ludzku – w przystępny sposób wyjaśnię wszystkie zawiłości prawne,    uczciwie przedstawię możliwości i odpowiem na każde pytanie.

1

Spotkanie

Wysłucham Cię i zapytam o istotne szczegóły, a to, co usłyszę, zachowam tylko dla siebie.
2

Umowa

Poinformuję Cię o możliwych scenariuszach i kosztach oraz podpiszemy klarowną umowę.
3

Rozwiązania

Od porad prawnych i mediacji, aż po solidną obronę przed sądem wszystkich instancji.
4

Po sprawie

w razie potrzeby zapewnię Ci wsparcie merytoryczne i pomoc prawną.

Porozmawiajmy o Twojej sprawie

Czas na sprawiedliwość

Ul.Krucza 41/43 lok.4
00-525 Warszawa