Alimenty
Doświadczony adwokat specjalizujący się w sprawach o alimenty

Adwokat Alimenty

Jestem doświadczonym adwokatem z Warszawy, specjalizującym się w sprawach o alimenty, moje moja kancelaria Adwokacka znajduje się w centrum Warszawy. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe i szeroką wiedzę z zakresu prawa rodzinnego, co pozwala mi na skuteczne reprezentowanie moich klientów w sprawach dotyczących alimentów. Jeśli szukasz adwokata, który pomoże Ci w sprawie alimentacyjnej lub innej sprawie rodzinnej w Warszawie, zapraszam do kontaktu.

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka a alimenty

Alimenty – Pomoc adwokata od alimentów może okazać się w tym zakresie nieoceniona. W oparciu o wieloletnią praktykę sądową w sprawach alimentacyjnych, pomagam moim Klientom uzasadnić wysokość świadczeń, wskazując jakie dokumenty powinni gromadzić do celów dowodowych.

Co ważne, zgodnie z art. 137 § 1 k.r.o. roszczenia o świadczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od momentu powstania obowiązku alimentacyjnego. Jednak w przypadku dzieci prawo do alimentów wygasa dopiero po uzyskaniu przez nie samodzielności. Dlatego tak ważne jest, aby w przypadku gdy mamy jakieś roszczenia alimentacyjne, możliwie jak najszybciej skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem.
W zakresie prowadzonych przeze mnie spraw dotyczących alimentów, oferuję pomoc w prowadzeniu spraw o:

 • alimenty na rzecz małoletniego , na rzecz innych krewnych uprawnionych do alimentacji, na rzecz małżonka rozwiedzionego,
 • podwyższenie alimentów,
 • obniżenie alimentów,
 • uchylenie alimentów,
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • nie alimentację.

Czym są Alimenty?

Alimenty to świadczenie pieniężne przysługujące osobie uprawnionej na pokrycie koniecznych potrzeb życiowych, takich jak utrzymanie, wykształcenie i rozwój. Są one przyznawane na podstawie przepisów prawa rodzinnego i obowiązują osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub inne okoliczności nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie utrzymania. W Polsce obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach w stosunku do małoletnich dzieci oraz na małżonkach w stosunku do siebie nawzajem. W przypadku braku porozumienia co do wysokości alimentów lub braku ich płacenia, możliwe jest wystąpienie do sądu o ich ustalenie lub egzekucję. Adwokat specjalizujący się w sprawach o alimenty może pomóc w uzyskaniu odpowiedniego świadczenia dla osoby uprawnionej lub w obronie przed nieuzasadnionymi roszczeniami alimentacyjnymi.

Alimenty art. 133
Adwokat Alimenty

Kto może być uprawniony do otrzymywania alimentów?

Uprawnieni do otrzymywania alimentów są małoletni dzieci oraz małżonkowie w stosunku do siebie nawzajem. W niektórych przypadkach alimenty mogą być przyznane także innym krewnym, np. dziadkom w stosunku do wnuków.

Jak ustalić wysokość alimentów?

Wysokość alimentów ustala się na podstawie potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do ich płacenia. Sąd bierze pod uwagę takie czynniki, jak m.in. wiek, stan zdrowia, poziom wykształcenia, sytuację materialną i rodzaj wykonywanej pracy.

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów?

Obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach w stosunku do małoletnich dzieci oraz na małżonkach w stosunku do siebie nawzajem. W przypadku braku możliwości zaspokojenia potrzeb uprawnionego przez osobę zobowiązaną do alimentacji, sąd może zobowiązać inne osoby do współudziału w ponoszeniu tych kosztów, np. dziadków.

Czy alimenty mogą być podwyższone lub obniżone?

Tak, alimenty mogą być podwyższone lub obniżone w przypadku zmiany sytuacji materialnej lub potrzeb uprawnionego. W celu dokonania takiej zmiany należy wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem.

Co warto wiedzieć o alimentach?

 • Alimenty są świadczeniem pieniężnym przeznaczonym na pokrycie koniecznych potrzeb życiowych osoby uprawnionej, takich jak utrzymanie, wykształcenie i rozwój.
 • Obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach w stosunku do małoletnich dzieci oraz na małżonkach w stosunku do siebie nawzajem.
 • Wysokość alimentów ustalana jest indywidualnie dla każdej sprawy, biorąc pod uwagę potrzeby osoby uprawnionej oraz możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do ich płacenia.
 • W przypadku braku porozumienia co do wysokości alimentów lub braku ich płacenia, możliwe jest wystąpienie do sądu o ich ustalenie lub egzekucję.
 • Roszczenia o alimenty ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od momentu powstania obowiązku alimentacyjnego, chyba że chodzi o alimenty na rzecz dzieci, wtedy roszczenie to wygasa po uzyskaniu przez nie samodzielności.
 • Adwokat specjalizujący się w sprawach o alimenty może pomóc w uzyskaniu odpowiedniego świadczenia dla osoby uprawnionej lub w obronie przed nieuzasadnionymi roszczeniami alimentacyjnymi.

Jeśli chcesz zdobyć więcej wiedzy na temat alimentów i spraw rodzinnych, zapraszam do zapoznania się z wpisami na moim blogu. Znajdziesz tam rzetelne i aktualne informacje dotyczące m.in. obowiązku alimentacyjnego, wysokości alimentów, postępowań alimentacyjnych oraz wielu innych kwestii związanych z prawem rodzinnym. Odwiedź mój blog i dowiedz się więcej o swoich prawach i obowiązkach w sprawach rodzinnych.