Separacja zamiast rozwodu?

 W niektórych przypadkach, kiedy w małżeństwie występuje kryzysy, małżonkowie z różnych przyczyn, czy to z uwagi na kwestię wiary, czy po prostu widoków na poprawę sytuacji  w małżeństwie, nie decydują się na rozwód. Mogą wówczas skorzystać z instytucji separacji. A czym ona jest i jakie pociąga za sobą skutki? O tym poniżej.

Separacja zamiast rozwodu

Czym jest separacja?

W pierwszej kolejności należy odróżnić separację faktyczną od separacji prawnej. Ta pierwsza nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych. Zaś separacja formalna jest instytucją prawną orzekaną przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków.

Separacja prawna jest więc sytuacją potwierdzoną orzeczeniem sądu, w której pożycie między małżonkami rozpadło się w sposób zupełny, ale nie trwały. Separacja prawna jest zawsze poprzedzona separacją faktyczną.

Czym różni się Separacja od Rozwodu?

Zaznaczyć należy, że separacja nie prowadzi do rozwiązania małżeństwa. Podkreślić należy, że w przypadku orzeczenia rozwodu musi dojść do zupełnego oraz trwałego rozkład pożycia małżeńskiego. Przy separacji, rozkład ten musi być jedynie zupełny. Separacja nie może zostać orzeczona w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli byłoby to sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci, a po drugie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zauważyć zatem należy, że separacja jest mniej rygorystyczna oraz łatwiejsza w ustanowieniu niż orzeczenie rozwodu.

Adwokat od Spraw Rodzinnych

Co lepsze, separacja czy rozwód?

Kiedy Klienci zadają mi pytanie, co jest lepsze – rozwód czy separacja, wówczas jak i w wielu innych prawnych tematach, nie mogę udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Każda sytuacja wymaga indywidualnej analizy. Warto jednak zaznaczyć, że separacja daje czas na przemyślenie spornych kwestii w małżeństwie. Ponadto, w każdym momencie istnieje możliwość zniesienia separacji, na zgodne żądanie obu małżonków. Sytuacja może zatem okazać się w niektórych przypadkach rozwiązaniem w wyjściu z kryzysu w małżeństwie. Może ona dać czas na przemyślenie sytuacji i podjęcie decyzji o dalszych losach małżeństwa.

Adwokat Separacje / Rozwody Warszawa

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych.

Adwokat od Spraw Rodzinnych

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).