Co grozi za handel narkotykami w Polsce?

Co grozi za handel narkotykami w Polsce?

Handel narkotykami w Polsce podlega surowym karom zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Za udzielanie środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej grozi kara do 10 lat więzienia, a za udzielanie małoletnim – nawet do 20 lat. W przypadkach mniejszej wagi, kara może wynosić do 2 lat pozbawienia wolności. Dowiedz się więcej o przepisach i konsekwencjach prawnych związanych z handlem narkotykami.
Read more
Okres próby i obowiązki próby w związku z warunkowym umorzeniem postępowania karnego

Okres próby i obowiązki próby w związku z warunkowym umorzeniem postępowania karnego

Warunkowe umorzenie postępowania karnego otwiera przed sprawcami szansę na zmianę bez konieczności ponoszenia pełnych konsekwencji prawnych. Poprzez okres próby i szereg obowiązków, takich jak naprawienie szkody czy terapia uzależnień, system prawny stawia na resocjalizację i zapobieganie recydywie. Dowiedz się więcej o tej procedurze, która podkreśla naprawczy charakter prawa karnego, kładąc nacisk na przyszłość i poprawę sprawcy.
Read more
Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Rola i Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Poznaj kluczową rolę pokrzywdzonego w postępowaniu karnym i odkryj uprawnienia, które wzmacniają jego pozycję. Dowiedz się, jakie wyzwania mogą stanąć na drodze do sprawiedliwości i jakie kroki można podjąć, aby je przezwyciężyć. Artykuł przybliża prawa pokrzywdzonych, w tym prawo do informacji, możliwość występowania jako oskarżyciel posiłkowy oraz domaganie się odszkodowania. Poznaj również, jak profesjonalna reprezentacja prawna może wspierać pokrzywdzonych w skutecznym dochodzeniu swoich praw i ochronie interesów
Read more