Posiadanie marihuany – co za to grozi i czy zawsze oznacza więzienie?

Posiadanie marihuany, to według statystyk jedno z najpopularniejszych przestępstw. Warto jednak wiedzieć, że różnica w poniesieniu odpowiedzialności karnej polega na tym, czy marihuanę posiadamy jedynie na własny użytek czy posiadamy ją w celu dalszego rozprowadzania, czyli handlu.

Posiadanie marihuany
Posiadanie marihuany – co za to grozi i czy zawsze oznacza więzienie?

Jak rozumieć „posiadanie”?

Zacznijmy od tego co właściwie oznacza „posiadać” marihuanę. Zgodnie z tezą uchwały SN w składzie 7 sędziów z dnia 27 stycznia 2011 r., sygn. I KZP 24/10, „Posiadanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej w rozumieniu art. 62 ustawy z dnia 21 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) jest każde władanie takim środkiem lub substancją, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia.”.

Jaka kara za posiadanie marihuany?

W Polsce posiadanie każdej ilość marihuany jest nielegalne. Osoba, która ją posiada, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Znaczna ilość marihuany

Ustawodawca rozróżnił jednak stopień odpowiedzialności sprawcy od ilości posiadanego narkotyku. Oznacza to, że osoba, która posiada „znaczną” ilość marihuany, musi się liczyć z surowszą karą. Sprawca taki podlega wówczas karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Co to oznacza „znaczna ilość”, ile to jest?

W tej sprawie należy posiłkować się orzecznictwem sądowym. Sądy wskazują, że znaczna ilość narkotyków to taka, która może zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób, czyli co najmniej 20 osób.

Adwokat Sprawy Karne

Wypadek mniejszej wagi

Ustawodawca wyszczególnił sytuację, w której sprawca posiada sporą ilość substancji odurzających, ale nie zapomniał także o tej, w której ilość ta jest znikoma. Możemy wówczas mówić o „wypadku mniejszej wagi”. W takim przypadku sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Posiadanie marihuany jedynie na własny użytek

Literatura oraz dotychczas wypracowane orzecznictwo w sprawie posiadania marihuany wskazują, że karalne jest posiadanie środka narkotycznego dopiero wówczas, gdy jego ilość pozwala na odurzenie osoby zażywającej narkotyk. Dla marihuany przyjmuje się, że porcją taką jest minimum od 1 do 0,5 grama. Pozwala ona zatem na odurzenie 2, może 3 osób.

Posiadanie nieznacznej ilości marihuany, przeznaczonej wyłącznie na własny użytek, daje możliwość umorzenia postępowania.

Warto jednak podejść do sprawy poważnie i nie korzystać z tego typu używek. Za posiadanie marihuany może grozić surowa odpowiedzialność karna, dlatego jeśli zostanie Ci postawiony zarzut posiadania marihuany – skontaktuj się jak najszybciej z adwokatem specjalizującym się w sprawach karny. Wspólnie przygotujecie właściwą linię obrony, aby grożąca Ci kara była współmiernie wysoka do ilości posiadanej marihuany.

Adwokat Karny

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – doświadczony pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.)  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy,  kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych. 

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.