Zmiana nazwiska po rozwodzie

Rozwód, z całą pewnością nie należy do wydarzeń z kategorii – przyjemnych. Często wielomiesięczne, a nawet długoletnie postępowanie przed sądem, może odcisnąć piętno na psychice rozwiedzionych małżonków. Z tego właśnie powodu kobiety, które zdecydowały się przejąć nazwisko męża po ślubie, chcą powrócić do nazwiska panieńskiego.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie – przepisy

Kwestię zmiany nazwiska po rozwodzie rozstrzyga art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stanowi on, że:

„w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.”

Kiedy wyrok rozwodowy staje się prawomocny?

Prawomocność orzeczenia to taki stan, kiedy jest ono już niewzruszalne. Oznacza to po prostu, że wszystkie możliwe drogi podważenia danego orzeczenia zostały wykorzystane i wówczas po prostu trzeba zaakceptować jego treść.

Orzeczenia sądu uprawomocniają się po upływie 14 dni od dnia ich wydania. O ile oczywiście żadna ze stron nie wniesie w tym czasie wniosku o wydanie uzasadnienia wyroku i nie „podważy” tego orzeczenia poprzez wniesienie apelacji do sądu II instancji. To właśnie po upływie tych 14 dni należy liczyć 3 miesięczny termin na zmianę nazwiska.

Adwokat Sprawy Rozwodowe

Zmiana nazwiska po terminie

Jeśli z jakichś powodów nie dokonałeś zmiany nazwiska w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie, a nadal chcesz to zrobić – nic straconego! Procedura wówczas jest jednak bardziej skomplikowana. Zamiast zwykłego udania się do Urzędu Stanu Cywilnego i dopełnienia kilku formalności, konieczne będzie wówczas zastosowanie trybu administracyjnego. Ustawodawca zastrzega jednak, że w tym przypadku potrzebny jest „ważny powód”, który jest pojęciem dosyć niejasnym i nieokreślonym w ustawie. Dlatego w każdym przypadku indywidualnie to organ administracyjny dokona oceny „ważnego powodu”, dla które nazwisko zainteresowanego miałoby zostać zmienione.

Adwokat Rozwody

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rozwodowych, w szczególności dotyczy to spraw związanych ze sprawami rodzinnymi.

ADWOKAT OD SPRAW RODZINNYCH

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).