Znęcanie się nad najbliższymi – jaka kara za to grozi?

Choć może za wiele się o tym nie mówi, przestępstwo znęcania się nad najbliższymi, przez innych członków rodziny, jest dosyć popularne. Samo znęcanie się może przybierać różne formy, niekoniecznie tylko tej najczęściej kojarzonej – przemocy fizycznej. Za każdym razem jednak sprawca takiego zachowania może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Znęcanie się nad najbliższymi

Znęcanie się – co to oznacza?

Pod pojęciem znęcania się kryją się dwa jego rodzaj – znęcanie fizyczne oraz psychiczne.

Znęcanie się fizyczne może polegać m.in. na:

 • biciu,
 • rzucaniu przedmiotami,
 • głodzeniu,
 • zmuszaniu do przebywania na zimnie,
 • poleceniu wykonywania upokarzających czynności,
 • wyrzucaniu z domu

O znęcanie psychicznym natomiast możemy mówić  m.in. w przypadku:

 • wyszydzania,
 • upokarzania,
 • znieważania,
 • straszenia,
 • gróźb bezprawnych,
 • sprowadzania do mieszkania osób nieakceptowanych przez domowników (np. prostytutek czy przestępców).
Adwokat Sprawy Karne

Osoba najbliższa, czyli kto?

Ustawodawca posługuje się pojęciem „osoby najbliższej”. Należy jednak zdefiniować kto, według przepisów, do tego grona osób najbliższych będzie należeć. Każdy przecież pojęcie osoby najbliższej definiuje w sposób nieco odmienny.

Według kodeksu karnego osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu np. partner.

Kara za znęcanie się nad najbliższymi

Art. 207 kk

Za znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad osobą najbliższą, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Inaczej ma się sytuacja w sytuacji, gdy sprawca znęca się nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny – podlega on wówczas karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Gdy w obu ww. przypadkach sprawca swoim zachowaniem wykazuje szczególne okrucieństwo, musi się liczyć z karą pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat.

Na wyższą karę musi nastawić się także sprawca, w sytuacji gdy w wyniku znęcania się nad osobami najbliższymi, targnęły się one na własne życie. Sprawa wówczas podlega karze od 2 do nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Adwokat Karny

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – doświadczony pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.)  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy,  kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych. 

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.