Jakie dowody przygotować w sprawie o alimenty?

Sprawy o alimenty bywają trudne i skomplikowane. Jak w każdym postępowaniu przed sądem, aby odnieść sukces i móc liczyć na wygraną, niezbędne jest udowodnienie sądowi, że nasz roszczenie jest zasadne. Jakie więc dokumenty najlepiej byłoby przedłożyć w sprawie o alimenty?

dowody alimenty

Alimenty – co należy udowodnić?

Bez względu na to czy dopiero inicjujemy postępowanie sądowe w sprawie o alimenty czy możemy chcemy zmodyfikować (podwyższyć lub zmniejszyć) te już zasądzone, niezbędne będzie wykazanie kilku kwestii:

  1. istnienie obowiązku alimentacyjnego (istnienie zobowiązania danej osoby do ponoszenia tych kosztów),
  2. wysokości kosztów utrzymania dziecka,
  3. możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego,
  4. zasadności ustalenia udziału rodziców w realizacji obowiązku alimentacyjnego.

Każdy z wyżej wymienionych faktów musi zostać wykazany innym środkiem dowodowym. W tym zakresie to strona, która inicjuje postępowanie dowodowe powinna wykazać się kreatywnością i przedstawić odpowiednie środki dowodowe, które potwierdzą ww. fakty.

Adwokat Sprawy Alimentacyjne

Czy postępowanie dowodowe zawsze trzeba przeprowadzać?

Przeprowadzanie postępowania dowodowego nie zawsze musi być konieczne. Sytuacje takie są przynajmniej dwie:

  1. gdy strony dojdą do porozumienia,
  2. gdy strona pozwana dokona uznania powództwa.

Dojście przez strony do porozumienia może przyjmować rozmaite formy. Najczęściej jednak następują to poprzez:

  • zawarcie przez strony pisemnego porozumienia w sprawie określenia obowiązków alimentacyjnych,
  • zawarcie przez strony umowy alimentacyjnej przed notariuszem,
  • zawarcie ugody przed mediatorem,
  • zawarcie ugody przed sądem.

Należy pamiętać, że niezależnie od tego czy zdecydujesz się na zawnioskowanie o przeprowadzenie postępowania dowodowego czy też nie, to Sąd może zdecydować za Ciebie i przeprowadzić pewne dowody z urzędu. Dotyczy to na przykład dowodu z przesłuchania stron.

ADWOKAT ALIMENTY WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych ze sprawami o alimenty.

ADWOKAT OD SPRAW RODZINNYCH

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).