Przestępstwo posiadania narkotyków w świetle obowiązujących przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Posiadanie narkotyków – czym charakteryzuje się to przestępstwo?
Posiadanie narkotyków – czym charakteryzuje się to przestępstwo?

Posiadanie narkotyków – czym charakteryzuje się to przestępstwo?

Tytułem wstępu należy wskazać, że ustawodawca nie posługuje się sformułowaniem „narkotyki”, lecz „środki odurzające”. W praktyce pojęcia te oznaczają ten sam zakres środków, które odurzając organizm, powodują, że osoba po ich zażyciu, nie postępuje w sposób racjonalny, stwarzając tym samym realne zagrożenie dla siebie oraz otoczenia. Na potrzeby dzisiejszego wpisu skupimy się na tematyce posiadania narkotyków w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – dalej u.p.n. Z przestępstwem tym mają do czynienia zarówno osoby młode oraz coraz częściej osoby dojrzałe, które niejednokrotnie zajmują szanowane pozycję w społeczeństwie. Dlatego też, przestępstwo to jest jednym z najczęściej występujących w naszym otoczeniu.

Adwokat Sprawy Karne

Jaki jest wymiar kary w przypadku posiadania środków odurzających?

Zgodnie z art. 62 ust. 1 u.p.n. – kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W tym miejscu należy wyjaśnić, że w przypadku, gdy dana osoba posiada „znaczną ilości środków odurzających”, wówczas podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 – art. 62 ust. 2 u.p.n. W przepadkach mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku – art. 62 ust. 3 u.p.n.

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych z przestępstwem posiadania środków odurzających, potocznie zwanych narkotykami.

ADWOKAT WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.