Rękojmia – wszystko co musisz o niej wiedzieć

Chyba każdemu z nas zdarzyło się kupić produkt, który później okazał się wadliwy. Konsument ma wówczas prawo domagać się, aby zakupiony przez niego produkt spełniał swoje zadanie. Jakie prawa przysługują konsumentowi i na czym polega rękojmia? Wyjaśniam w dzisiejszym wpisie.

Czym jest rękojmia?

Czym jest rękojmia?

Rękojmia to w skrócie – odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedanych przez niego rzeczy. Została uregulowana w Kodeksie cywilnym i stanowi podstawę roszczeń konsumentów przeciwko sprzedawcom, których przedmiotem są wszelkiego rodzaju wady zakupionych rzeczy.

Rękojmia, jest to też jedna z dwóch (obok gwarancji) możliwość reklamowania niezgodnego z umową produktu. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Rękojmia ma charakter obiektywny.

Oznacza to, że odpowiedzialność sprzedawcy powstaje z mocy prawa, gdy już po zakupie – ale przed upływem wskazanego w ustawie terminu – ujawni się niezgodność towaru lub jego wadliwość. A zatem, w tym przypadku, nie ma znaczenia, czy sprzedawca ponosi winę za istnienie wady czy też nie.

Adwokat Sprawy Cywilne

Wady fizyczne a wady prawne

Wada fizyczna oznacza niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć – np. telefon przerywa połączenia, naczynie żaroodporne pęka pod wpływem wysokiej temperatury,
 • nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę – np. urządzenie medyczne nie ma właściwości leczniczych opisywanych przez pracownika sklepu,
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia – np. zegarek nie jest wodoodporny na głębokości większej niż 20 m, a konsument przed zakupem poinformował sprzedawcę, że ma zamiar nurkować powyżej takich głębokości,
 • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. laptop sprzedany bez ładowarki, choć powinna być w zestawie.

Wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:

 • jest własnością osoby trzeciej – np. pochodzi z kradzieży,
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej – np. osobie trzeciej przysługuje prawo pierwokupu,
 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu – np. został zabezpieczony w postępowaniu karnym jako dowód w sprawie.

Rękojmia – czego może domagać się konsument?

Jeżeli okaże się zakupiona rzecz ma wady, konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

 • wymiany towaru na nowy,
 • naprawy towaru,
 • obniżenia ceny,
 • odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).

Wybór żądania zależy od konsumenta. Sprzedawca może nie zgodzić się z żądaniem konsumenta, ale jest wówczas zobowiązany zaproponować inne. Jego działania, muszą być spójne z przesłankami dozwolonymi prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru,
 • charakter wady – istotna czy nieistotna,
 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.

ADWOKAT PORADY PRAWNE 

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe porady prawne z zakresu Spraw KarnychSpraw CywilnychSpraw Rodzinnych. Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.)