Bezpodstawne wzbogacenie

Bezpodstawne wzbogacenie – na czym polega?

Bezpodstawne wzbogacenie to zjawisko polegające na uzyskaniu korzyści majątkowej bez uzasadnionej podstawy prawnej lub faktycznej. Sprawdź przykłady sytuacji i dowiedz się, jakie kroki podjąć, jeśli podejrzewasz, że stałeś się ofiarą bezpodstawnego wzbogacenia. Zgodnie z art. 405 Kodeksu cywilnego, można dochodzić zwrotu nienależnie uzyskanej korzyści.
Read more
Zawezwanie do próby ugodowej – czyli o tym, czy warto załatwić sprawę polubownie

Zawezwanie do próby ugodowej – czyli o tym, czy warto załatwić sprawę polubownie

Zawezwanie do próby ugodowej to formalne pismo wysyłane do drugiej strony sporu, które proponuje rozwiązanie sprawy drogą ugody zamiast kontynuowania postępowania sądowego. Sprawdź, co warto wiedzieć o procesie próby ugody i jakie korzyści może przynieść złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie cywilnej. Dowiedz się, dlaczego warto rozważyć polubowne rozwiązanie sporu, ale pamiętaj, że złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej nie gwarantuje zawarcia ugody.
Read more
Windykacja zaległych należności dla wspólnot mieszkaniowych - windykacja należności - porady praktyczne.

Windykacja zaległych należności dla wspólnot mieszkaniowych – windykacja należności – porady praktyczne.

Windykacja zaległych należności dla wspólnot mieszkaniowych stanowi coraz większy problem dla tych wspólnot. Zwiększające się koszty zarządu nieruchomością wspólną i utrzymania nieruchomości wspólnej powodują, że coraz więcej właścicieli lokali popada w zadłużenie. W niniejszym wpisie zostaną przedstawione możliwe rozwiązania prawne oraz kroki, jakie należy podjąć, aby wyegzekwować należności od właścicieli lokali. Regulamin wspólnoty mieszkaniowej powinien uregulować kwestię windykacji zaległych
Read more