Przepadek przedsiębiorstwa – na czym polega?

Przepadek przedsiębiorstwa to stosunkowo nowa instytucja prawa karnego. Do polskiego porządku prawnego została wprowadzona nowelizacją z dnia 23 marca 2017 r. i zrobiła niemałe zamieszanie wśród przedsiębiorców.

Przepadek przedsiębiorstwa

Kiedy sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa?

Zgodnie z art. 44a §1 Kodeksu karnego, orzeczenie przepadku przedsiębiorstwa lub jego równowartości stanie się możliwe, jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

  • sprawca zostanie skazany za przestępstwo,
  • sprawca osiągnie z tego przestępstwa (chociażby pośrednio) korzyść majątkową znacznej wartości,
  • ustalone zostanie, że przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętych z niego korzyści.

Należy podkreślić, że przepadek przedsiębiorstwa jest środkiem fakultatywnym, ponieważ ustawodawca wyraźnie przewiduje jedynie możliwość jego orzeczenia.

Adwokat Sprawy Karne

Słowniczek pojęć ustawowych

Aby lepiej zrozumieć instytucje przepadku przedsiębiorstwa, warto byłoby wyjaśnić kilka pojęć, którymi posługuje się ustawodawca, tj. przedsiębiorstwo, znaczna wartość i korzyść majątkowo pochodząca z przestępstwa.

– PRZEDSIĘBIORSTWO

To zorganizowany zespół składników niematerialnych  i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje m.in. nazwę przedsiębiorstwa, własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń czy materiałów.

– ZNACZNA WARTOŚĆ

Korzyścią majątkową znacznej wartości jest korzyść, której wartość przekroczyła 200 000 złotych. Bez względu na to czy została uzyskana tylko dla siebie, czy dla kogoś innego.

– KORZYŚĆ MAJĄTKOWA POCHODZĄCA Z PRZEDSIĘBIORSTWA

Należy przez to rozumieć każde przysporzenie w majątku sprawcy uzyskane w wyniku czynu zabronionego.

Kiedy sąd nie orzeknie przepadku przedsiębiorstwa?

Istnieją cztery, wskazane w ustawie, sytuacje, w których sąd nie może orzec przepadku przedsiębiorstwa. Orzeczenie przepadku przedsiębiorstwa lub jego równowartości jest z mocy ustawy wyłączone jeżeli:

  • byłoby to niewspółmierne do wagi popełnionego przestępstwa,
  • byłoby to niewspółmierne do stopnia zawinienia oskarżonego,
  • byłoby to niewspółmierne do motywacji i sposobu zachowania się właściciela przedsiębiorstwa,
  • szkoda wyrządzona przestępstwem lub wartość ukrytej korzyści nie jest znaczna wobec rozmiaru działalności przedsiębiorstwa.

Adwokat Karny

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – doświadczony pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.)  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy,  kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych. 

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.