Przestępstwo zgwałcenia i wymuszenia czynności seksualnej w świetle obowiązujących przepisów karnych.

Przestępstwo zgwałcenia i wymuszenia czynności seksualnej w świetle obowiązujących przepisów karnych
Przestępstwo zgwałcenia i wymuszenia czynności seksualnej w świetle obowiązujących przepisów karnych

Zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej – czym charakteryzuje się to przestępstwo?

Przestępstwo zgwałcenia i wymuszenia czynności seksualnej zostało uregulowane w art. 197 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – dalej k.k. Powyższy przepis traktuje o doprowadzeniu do obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej przy wykorzystaniu przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu. W praktyce są to przestępstwa najczęściej związane z gwałtem i wymuszeniem innej czynności seksualnej. Przestępstwo to z uwagi na szczególne potępienie społeczne czynu, obwarowane jest dość wysokimi karami pozbawienia wolności.

Adwokat Sprawy Karne

Jaki jest wymiar kary za zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej?

Odpowiedzialność karna za przestępstwo zgwałcenia i wymuszenia czynności seksualnej określona została na poziomie kary pozbawienia wolności od 2 lat do 12 lat. Dodatkowo należy doprecyzować, że jeżeli sprawca doprowadza drugą osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, wówczas podlega on karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Ustawodawca przewidział również wymiar kary za szczególne okrucieństwo – jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, wówczas podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 5 lat. Warto również podkreślić, że jeżeli sprawca zgwałcenia dopuszcza się go wraz inną osobą lub wobec małoletniego poniżej 15 roku życia lub wobec osoby najbliższej (wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry), podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat.

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych z przestępstwem zgwałcenia i wymuszenia czynności seksualnej.

ADWOKAT WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.