Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

Wielu rodziców ma mylne wyobrażenie, że jeżeli postarają się o pozbawienie drugiego rodzica władzy rodzicielskiej, wówczas nie będzie miał on prawa do kontaktowania się z dzieckiem. Otóż nic bardziej mylnego. Władza rodzicielska a kontakty to dwie odrębne, niezależne od siebie kwestie. Oznacza to zatem, że nawet gdy rodzic został całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej, ma prawo do utrzymywania kontaktów ze swoim dzieckiem. Zakładając oczywiście, że prawo do kontaktowania się nie zostało mu odebrane.

Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

Władza rodzicielska – czym jest?

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki, jakie przysługują rodzicom względem ich dziecka. Zakres tych obowiązków został uregulowany prawnie. Elementami władzy rodzicielskiej są:

  • sprawowanie pieczy nad dzieckiem,
  • sprawowania pieczy nad majątkiem dziecka,
  • wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Czy zakres władzy rodzicielskiej może mieć wpływ na kontakty?

Mimo, że władza rodzicielska i kontakty to dwie odrębne rzeczy, można zauważyć pewną zależność. Dla zobrazowania sytuacji, w której rodzic nie mógłby kontaktować się ze swoim dzieckiem lub mógłby jedynie w ograniczonym zakresie, weźmy pod lupę pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Dokonuje się go w sytuacji gdy pojawi się trwała przeszkoda, która uniemożliwia sprawowanie tej władzy w sposób niczym niezakłócony. W sytuacji więc, gdy, np.: jeden  z rodziców odbywa karę pozbawienia wolności, lub zaginął i nie ma z nim kontaktu, pozbawienie władzy rodzicielskiej jest konieczne. Robi się to wówczas po to, aby drugi rodzic, posiadający pełną władzę rodzicielską mógł podejmować samodzielne i niczym nieskrępowane decyzje odnośnie dziecka.

Prawo Rodzinne

Czy kontaktów z dzieckiem można zakazać?

Oprócz opisanych wyżej sytuacji, to również demoralizujący wpływ rodzica na dziecko może być przyczyną pozbawienia władzy rodzicielskiej. Jeżeli zatem sąd zdecyduje, że utrzymywanie kontaktów z dzieckiem poważnie zagraża jego dobru, to zakaże ich utrzymywania.

ADWOKAT ALIMENTY WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych ze sprawami o alimenty.

ADWOKAT OD SPRAW RODZINNYCH

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).