Odwołanie darowizny – kiedy można to zrobić?

Choć darowizna większości z nas kojarzy się z „prezentem” i bezinteresownym obdarowaniem kogoś, w gruncie rzeczy jest ona po prostu umową. Różnica polega na tym, że tę umowę zawieramy najczęściej z kimś bliskim. Jak wiadomo, każdą umowę można rozwiązać. A co z darowizną? Możemy ją oczywiście odwołać. Kiedy i jak to zrobić? Wyjaśniam poniżej.

Odwołanie darowizny

Jak odwołać darowiznę?

Darowiznę, odwołać można w dwóch przypadkach. Jeden dotyczy sytuacji, gdy darowizna nie została jeszcze wykonana, a drugi gdy do jej wykonania już doszło.

Darowizna niewykonana

Darowiznę niewykonaną darczyńca może odwołać jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ znacznemu pogorszeniu i darowanie obiecanej darowizny wiązałoby się   z tym, że nie mógł by się po tym utrzymać. Chodzi zatem o sytuację, w której darczyńca wykonując obiecaną darowiznę nie byłby już w stanie pokryć usprawiedliwionych kosztów własnego utrzymania lub nie byłby w stanie wykonywać ciążących na nim obowiązków alimentacyjnych.

Darowizna wykonana

Wykonanej już darowizny w zasadzie nie da się odwołać. Ale istnieje pewne przewidziane przez ustawodawcę rozwiązanie. Dotyczy ono sytuacji, w której po wykonaniu darowizny, darczyńca popadnie w niedostatek. Wówczas taka sytuacja rodzi po stronie obdarowanego obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczania darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku poprzez zwrócenie darczyńcy wartości wzbogacenia.

Adwokat Sprawy Cywilne

Rażąca niewdzięczność obdarowanego

Istnieje jeszcze jedna sytuacja, w której wykonaną już darowiznę można odwołać. Chodzi o rażącą niewdzięczność obdarowanego względem darczyńcy. Kodeks cywilny nie definiuje pojęcia rażącej niewdzięczności, więc w każdym przypadku zachowanie obdarowanego musi zostać poddane indywidualnej ocenie.

Niewdzięczność w tej sytuacji interpretowana jest przez sąd wówczas tak jak i w życiu codziennym. Najprościej rzecz ujmując – jako przeciwieństwo wdzięczności. Każdorazowo sąd jednak powinien brać pod uwagę zachowanie obu stron umowy.

ADWOKAT SPRAWY CYWILNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach cywilnych,

ADWOKAT  WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).