Czy świadek w procesie karnym może skorzystać z pomocy adwokata?

Powszechnie wiadomo, że z pomocy adwokata korzysta najczęściej oskarżony czy podejrzany. Mniej popularne jest korzystanie z pomocy adwokata przez świadka, jednak on także może, a nawet powinien z pomocy adwokata skorzystać? Dlaczego i w jakim celu? Wyjaśniam poniżej.

Przesłuchanie świadka z udziałem adwokata

Podczas przesłuchania na Policji czy w Prokuraturze, także świadek ma prawo pójścia na nie z adwokatem. Uprawnienie to wynika z art. 87 § 2 Kodeksu postępowania karnego.

Przesłuchanie świadka z udziałem adwokata

Po co świadkowi adwokat?

Przede wszystkim, przed samym przesłuchaniem, skorzystanie z pomocy adwokata daje możliwość rozeznania się – co i jak. Adwokat wyjaśni jak przesłuchanie będzie wyglądać i czego świadek może się spodziewać. Wyjaśni także czy musi odpowiadać na wszystkie pytania czy może coś zataić oraz czy zawsze musi mówić prawdę.

Co właściwie będzie robił adwokat podczas przesłuchania świadka?

Przede wszystkim, będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem przesłuchania. Będzie pilnował, aby podczas przesłuchania nie zostały naruszone żadne prawa świadka. W razie potrzeby, powinien także wnieść o uchylenie niestosownych pytań. Podczas przesłuchania zdarza się, że organy ścigania wykorzystując swoją pozycję zadają pytania mocno sugerujące. Przestraszony świadek bez adwokata, może by na nie odpowiedział, uznałby je za normalne i przede wszystkim – nie wiedziałby, że może uchylić się od odpowiedzi. To właśnie rolą adwokata w takiej sytuacji jest wniesienie o uchylenie pytania, które nie ma nic wspólnego ze sprawą lub jest pytaniem sugerującym.

No i wreszcie – adwokat powinien także pilnować, aby złożone przez świadka zeznania zostały zaprotokołowane w niezmienionej formie.

Adwokat Sprawy Karne

Pomoc adwokata podczas przesłuchania

Niezależnie od tego czy w sprawie do końca pozostaniesz jedynie świadkiem, czy grozi Ci postawienie zarzutu i występowanie w sprawie w charakterze podejrzanego, ważne jest, aby dla ochrony swoich praw, a także własnego spokoju – skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach karnych. Jeżeli znalazłeś się w podobnej sytuacji, zachęcam do kontaktu z moją Kancelarią. Dołożę wszelkich starań, aby w zrozumiały sposób przygotować Cię do tej z pewnością mało przyjemnej sytuacji – przesłuchania.

Adwokat Karny

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – doświadczony pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.)  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy,  kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.