Przestępstwo wywierania wpływu na czynności urzędowe w świetle obowiązujących przepisów karnych

Jaki jest wymiar kary w przypadku wywierania wpływu na czynności urzędowe?
Przestępstwo wywierania wpływu na czynności urzędowe w świetle obowiązujących przepisów karnych

Wywieranie wpływu na czynności urzędowe – czym charakteryzuje się to przestępstwo?

Przestępstwo wywierania wpływu na czynności urzędowe zostało uregulowane w art. 224 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – dalej k.k. Przestępstwo wywierania wpływu na czynności urzędowe to działanie, które nakierowane jest na osiągnięcie konkretnego celu urzędowego. Jest to takie działanie, które charakteryzuje się bezprawną groźbą, przemocą lub szantażem. W praktyce przestępstwo to odnosi się najczęściej do urzędników państwowych lub urzędników samorządów terytorialnych, którzy przymuszeni groźbą bądź przemocą, wykonują polecenia lub inne czynności urzędowe, które wskazuje im sprawca tegoż czynu zabronionego. Zaznaczyć należy, że groźba lub przemoc muszą mieć w tym przypadku realny charakter.

Adwokat Sprawy Karne

Jaki jest wymiar kary w przypadku wywierania wpływu na czynności urzędowe?

Za wywieranie wpływu na czynności urzędowe ustawodawca przewidział odpowiedzialność karną obejmującą karę pozbawienia wolności do lat 3. Taka sama kara została przewidziana dla sprawcy, który stosując przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. Jeżeli w wyniku tego przestępstwa dojdzie do uszczerbku na zdrowiu, wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych z przestępstwem wywierania wpływu na czynności urzędowe.

ADWOKAT WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.