Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to dokument ( art. 455 KC Termin spełnienia świadczenia) , który poprzedza wniesienie do sądu pozwu o zapłatę (o ile oczywiście dłużnik nie zapłaci swojego zobowiązania).

Jest to sposób na oficjalne wezwanie dłużnika do zapłaty zobowiązania, w przypadku gdy ten zwleka z jego zapłatą. Aby jednak wezwanie do zapłaty było wartościowe i miało szanse być również skuteczne, warto pamiętać o kilku rzeczach.

wezwanie do zapłaty

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to pismo kierowane do osoby, która ma wobec nas jakieś zobowiązanie pieniężne. Jego oficjalna forma często sprawia, że dłużnik spłaca swoje zobowiązanie chcąc uniknąć postępowania sądowego i dodatkowych kosztów, którymi byłby obciążony w przypadku przegrania sprawy w sądzie.

Skuteczne wezwanie do zapłaty pozwala także osobie, która domaga się spełnienia świadczenia pieniężnego, na zaoszczędzenie czasu związanego dzięki uniknięciu konieczności drogi sądowej.

Wezwanie do zapłaty – jak napisać?

Nie istnieje jeden właściwy wzór na tego rodzaju dokument. Są jednak pewne elementy, które w wezwaniu takim powinny się znaleźć. Ich brak nie będzie świadczył o jego nieprawidłowości, natomiast może stanowić źródło niedomówień, np.: co do kwoty zobowiązania czy tego w jakim terminie powinno zostać spełnione świadczenie.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

Przede wszystkim powinno zawierać elementy takie jak:

  1. data i miejsce sporządzenia wezwania,
  2. dane wierzyciela, aby dłużnik wiedział kto domaga się zapłaty,
  3. dane dłużnika, czyli osoby, do której wezwanie jest kierowane,
  4. stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty,
  5. kwota zobowiązania (opcjonalnie może zostać powiększona o naliczone odsetki),
  6. termin na uiszczenie należności (wyznaczony przez wierzyciela),
  7. numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty,
  8. podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.
Adwokat Sprawy Cywilne

Wezwanie do zapłaty – Adwokat

Choć w gruncie rzeczy wezwanie do zapłaty to w wielu przypadkach krótkie pismo, warto pamiętać, że dokładnie sporządzone, może pozwolić wierzycielowi na odzyskanie swoich pieniędzy i uniknięcie wnoszenia pozwu do sądu.

Warto przy tym pamiętać, że sporządzenie dokumentu przez profesjonalnego pełnomocnika robi często na dłużniku „większe wrażenie”. Zaangażowanie w sprawę adwokata, wskazuje na fakt, że sprawa jest dla wierzyciela ważna i zależy mu na odzyskaniu swoich należności, choćby musiał walczyć o nie w sądzie.

Oprócz tego, skorzystanie z pomocy profesjonalisty da pewność, że wezwanie sporządzone jest w sposób profesjonalny, a kwota należności oraz opis stanu faktycznego zostały opisane w sposób prawidłowy i rzetelny. I w końcu – pozwoli zaoszczędzić czas   i nerwy.

Adwokat Sprawy Cywilne 

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – doświadczony i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją klientów w sprawach Cywilnych, w szczególności dotyczy to spraw związanych z sporządzaniem pism dotyczących wezwania do zapłaty

Adwokat Windykacje – wezwanie do zapłaty

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).