Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza lub organu konstytucyjnego w świetle obowiązujących przepisów karnych

Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza lub organu konstytucyjnego w świetle obowiązujących przepisów karnych
Jaki jest wymiar kary w przypadku znieważenia funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu?

Znieważenie funkcjonariusza lub organu konstytucyjnego – czym charakteryzuje się to przestępstwo?

Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza lub organu konstytucyjnego zostało uregulowane w art. 226 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – dalej k.k. Znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania czynności służbowych oznacza skierowanie przez sprawcę wyrażeń do funkcjonariusza, które powszechnie uznawane są za obraźliwe. Istotnym elementem tego przestępstwa jest fakt, iż funkcjonariusz publiczny musi być na służbie w momencie popełniania przestępstwa. Przepis ten dotyczy również znieważenia lub poniżenia konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej. W drugim przypadku odpowiedzialność karna za to przestępstwo je zdecydowanie wyższa, aniżeli pierwszego z opisywanych przypadków.

Adwokat Sprawy Karne

Jaki jest wymiar kary w przypadku znieważenia funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu?

Za znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, sprawca czynu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli chodzi o publiczne znieważenie lub poniżenie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas odpowiedzialność karna obejmuje grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienie wolności do 2 lat.

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych z przestępstwem znieważenia funkcjonariusza lub organu konstytucyjnego.

ADWOKAT WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.