Czy można kłamać w sądzie?

Sąd to miejsce, w którym prawo rządzi i gdzie sprawiedliwość powinna być wymierzana. Dlatego też ważne jest, aby każdy, kto pojawia się w sądzie, postępował zgodnie z prawem. A co z kłamstwem? Czy można kłamać w sądzie? Krótka odpowiedź brzmi: nie. A co mówią o tym przepisy? Wyjaśniam poniżej.

Czy można kłamać w sądzie?
Czy można kłamać w sądzie? | foto. pixabay.com

Fałszywe zeznania — przepisy

W Polsce kłamstwo w zeznaniach, które są składane w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, jest przestępstwem. Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego — kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Należy jednak podkreślić, że zgodnie z § 2 ww. przepisu, warunkiem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

Wyjątki od zasady

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której osoba składa fałszywe zeznania w ramach prawa do obrony. Wyżej wymieniona kara jest więc mniej surowa,  jeżeli sprawca czynu  zabronionego zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu, lub jego najbliższym. Wówczas podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jak uniknąć kłamstwa w sądzie?

Oto kilka wskazówek, jak uniknąć kłamstwa w sądzie:

  1. Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz odpowiedzieć na pytanie, powiedz to sędziemu. Nie bój się prosić o czas na zastanowienie się.
  2. Jeśli nie pamiętasz odpowiedzi na pytanie, powiedz to sędziemu. Nie próbuj zgadywać.
  3. Jeśli nie masz pewności, czy zeznanie, które chcesz złożyć, jest zgodne z prawdą, skonsultuj się z prawnikiem.
Adwokat Porady Prawne

Będziesz zeznawać lub składać wyjaśnienia w sądzie?

Dowiedz się, dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata!, Profesjonalny pomocnik w sądzie, może pomóc Ci w wielu kwestiach związanych z procesem sądowym, w tym także w uniknięciu złożenia obciążających Cię zeznań.

Oto kilka sposobów, w jaki obrońca może Ci pomóc:

  1. Przygotuje Cię do składania zeznań/wyjaśnień — przeprowadzi z Tobą „wywiad”, aby poznać Twoją wersję wydarzeń i pomóc Ci przygotować się do odpowiedzi na pytania, które mogą zostać Ci zadane na sali sądowej;
  2. Doradzi Ci, jak odpowiadać na pytania — pomoże Ci zrozumieć, jakie są Twoje prawa i jak odpowiadać na pytania w sposób, który nie obciąży Cię;
  3. Zaopiekuje się Twoimi interesami — będzie reprezentował Twoje interesy przed sądem, a jeśli jesteś oskarżonym w sprawie — będzie dbał o to, aby wyrok w Twojej sprawie był sprawiedliwy.

Porady Prawne w Sprawach Karnych

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska specjalizuje się w sprawach karnych, oferując profesjonalne porady prawne. Od przesłuchań po apelacje i kasacje, zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie Twojej sprawy. Twoja obrona w dobrych rękach.  Skontaktuj się po więcej informacji.

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych.