Rozwód z winy małżonka – kiedy?

Zgodnie z art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej KRO) orzekając rozwód, sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Oznacza to, że w sentencji wyroku sąd stwierdza, czy rozwód nastąpił z winy obojga małżonków, jednego z nich lub bez ich winy. Sąd może odstąpić od orzekania o winie małżonków, natomiast muszą oni oboje wyrazić na to chęć. Ustalenie winy to nie tylko „dopięcie swego” przez małżonków. Jej ustalenie  ma wpływ na przesłanki, zakres oraz czas trwania obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami. Aby jednak sąd orzekł, że któreś z małżonków jest winne rozpadowi małżeństwa, muszą zaistnieć ku temu określone przesłanki. W dzisiejszym wpisie wyjaśniam, kiedy może dojść do rozwodu z winy małżonka.

Rozwód z winy małżonka
Rozwód z winy małżonka

Kiedy sąd orzeka o winie?

Tak jak wspomniałam, aby sąd orzekł o winie jednego z małżonków, muszą zaistnieć ku temu stosowne przesłanki. Orzecznictwo oraz praktyka sądowa pokazując, że najczęstszymi powodami, dla których jeden z małżonków zostaje uznany za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, są:

  • niewierność małżonka,
  • przemoc (fizyczna, psychiczna, ekonomiczna),
  • uzależnienia (alkoholizm, narkomania, hazard),
  • porzucenie drugiego małżonka,
  • bezczynny tryb życia, uchylanie się od podjęcia pracy,
  • odmowa współżycia fizycznego,
  • brak wsparcia i pomocy wobec drugiego małżonka,
  • negatywny stosunek do rodziny współmałżonka.

Oczywiście, każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. W każdej sprawie sąd dokładnie weryfikuje każdą sprawę i każdą okoliczność z osobna, by móc podjąć właściwą decyzję.

Adwokat Sprawy Rozwodowe

Rozwód z winy jednego małżonka a alimenty

Orzeczenie o winie jednego z małżonków ma bezpośredni wpływ na późniejsze ewentualne kwestie finansowe. W sytuacji, gdy sąd orzeka rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka, a drugiego uznaje za całkowicie niewinnego rozpadu małżeństwa, małżonek niewinny ma prawo żądać od małżonka winnego alimentów, jeżeli rozwód był dla niego przyczyną istotnego pogorszenia sytuacji majątkowej. Co więcej, nie ma tutaj, jak w innych przypadkach konieczności spełnienia przesłanki niedostatku. W tej sytuacji uzyskanie alimentów od byłego małżonka możliwe jest nawet w sytuacji, gdy małżonek niewinny pracuje i dzięki swoim zarobkom jest w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe.

Adwokat Rozwody

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rozwodowych. Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).