Czy dziadkowie mają prawo do kontaktu z wnukami?

Negatywne skutki rozwodu małżonków zazwyczaj odczuwają nie tylko dzieci, ale także najbliżsi krewni rozwiedzionych małżonków,  np. ich rodzice. Starszym osobom niekiedy ciężko jest odnaleźć się w zupełnie nowej sytuacji. Zdarza się również tak, że jedno z małżonków próbuje ograniczać kontakt dzieci z rodzicami ex-męża. Czy małżonek ma do tego prawo? Czy dziadkowie mogą żądać kontaktu ze swoimi wnukami, po rozwodzie ich rodziców? Wyjaśniam poniżej.

Czy dziadkowie mają prawo do kontaktu z wnukami?

Prawo do kontaktu z wnukami

Kwestię prawa dziadków do utrzymywania kontaktu ze swoimi wnukami regulują wprost przepisy. Zgodnie z art. 1136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym  przepisy dotyczące regulacji kontaktów rodzica z dzieckiem stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Sądowe uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami

Zdarzają się sytuacje, kiedy rodzice zabraniają dzieciom kontaktów ze swoimi dziadkami. Bardzo często ma to miejsce właśnie po rozwodzie, zwłaszcza w sytuacji, gdy ex-małżonkowie skłóceni są ze sobą i swoimi rodzinami. Jak wynika jednak z przepisów, dziadkowie mają prawo domagać się kontaktów ze swoimi wnukami. Dlatego w sytuacji, gdy są one utrudniane, mogą oni wystąpić do sądu z wnioskiem o ich uregulowanie.

We wniosku o uregulowanie kontaktów dziadkowie powinni wskazać proponowany przez nich sposób i terminy kontaktów.

Adwokat od Spraw Rodzinnych

Jaką formę mogą przybierać kontakty dziadków z wnukami?

Sposób uregulowania kontaktów dziadków z wnukami uzależniony jest od wielu czynników. Do najważniejszych z nich należą m.in.: wiek dziecka, odległość miejsca zamieszkania dziecka od miejsca zamieszkania dziadków czy też związek emocjonalny dziadków z dzieckiem.

Sama forma kontaktów powinna być natomiast wskazana przez dziadków w składanym do sądu wniosku. Należy przy tym podkreślić, czy kontakty te nie muszą przybierać wyłącznie formy osobistych kontaktów z dzieckiem – czy to w jego miejscu zamieszkania, czy w miejscu zamieszkania dziadków. Kontakty mogą być realizowane także z wykorzystaniem urządzeń do komunikacji na odległość.

ADWOKAT OD SPRAW RODZINNYCH

Adwokat Małgorzata Durlej Piotrowska specjalizuje się w sprawach rodzinnych, w tym w sprawach dotyczących kontaktów z wnukami. Pomaga Klientom w uzyskaniu i utrzymaniu kontaktu z wnukami, a także w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów związanych z tym tematem. Doświadczenie i wiedza prawna pozwala na skuteczne reprezentowanie interesów Klientów w sądzie. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie kontaktu z wnukami skontaktuj się.  (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).