Czym jest bezpodstawne wzbogacenie?

Bezpodstawne wzbogacenie to osiągnięcie korzyści majątkowej bez podstawy prawnej kosztem innej osoby. Przy czym korzyść majątkowa musi być możliwa do wyrażenia w pieniądzach i powiększać majątek wzbogaconego. Z korzyścią majątkową bardzo często w praktyce możemy się spotkać m.in. w rozliczeniach konkubentów. Na czym polega ta instytucja? Wyjaśniam poniżej.

bezpodstawne wzbogacenie
Czym jest bezpodstawne wzbogacenie?

Jak rozumieć pojęcie „korzyść majątkowa”?

Przez korzyść majątkową należy rozumieć przede wszystkim: zwiększenie się aktywów, umocnienie prawa podmiotowego (np. uzyskanie wyższego pierwszeństwa prawa rzeczowego), zmniejszenie się pasywów oraz zaoszczędzenie wydatków (zwłaszcza przez posiadanie cudzej rzeczy lub przez korzystanie z usług innej osoby). Korzyść musi być majątkowa, a więc zdatna do przeliczenia na pieniądze. Bezpodstawne wzbogacenie nastąpi także wtedy, gdy obok korzyści majątkowej osiągana jest korzyść czysto osobista, ale przedmiotem roszczenia o zwrot może być tylko ta pierwsza.

Przesłanki bezpodstawnego wzbogacenia

Aby można było mówić o bezpodstawnym wzbogaceniu, musi dojść do:

  • wzbogacenie jednego podmiotu;
  • zubożenie drugiego podmiotu;
  • związek między tym wzbogaceniem i zubożeniem;
  • bezpodstawność wzbogacenia.
Adwokat Porady Prawne

Bezpodstawne wzbogacenie — przedawnienie

Roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia co do zasady przedawniają się na zasadach ogólnych określonych w (art. 118 KC) – z upływem 6 lat. Krótszy, 3-letni termin przedawnienia przewidziany we wspomnianym przepisie m.in. dla zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stosuje się natomiast do roszczeń mających swe źródło w bezpodstawnym wzbogaceniu wtedy, gdy uprawniony jest przedsiębiorcą.

Ponadto, roszczenia o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia stają się wymagalne bezzwłocznie po wezwaniu wzbogaconego do wydania korzyści. Od tego też momentu rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia roszczenia o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia.

Podsumowanie Bezpodstawne Wzbogacenie

Bezpodstawne wzbogacenie oznacza uzyskanie korzyści majątkowej bez podstawy prawnej, kosztem innej osoby. Aby mówić o bezpodstawnym wzbogaceniu, musi dojść do wzbogacenia jednego podmiotu, zubożenia drugiego podmiotu, związku między tym wzbogaceniem i zubożeniem oraz bezpodstawności wzbogacenia. Roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia przedawniają się po 6 latach.

Adwokat Porady Prawne 

Adwokat Małgorzata Durlej- Piotrowska oferuję kompleksowe usługi prawne w Warszawie. Jeśli potrzebujesz profesjonalnych porad prawnych, jestem do Twojej dyspozycji. Moje doświadczenie i wiedza pozwala mi na skuteczne rozwiązywanie problemów prawnych moich Klientów. Skontaktuj się ze mną już dziś, a przygotuję dla Ciebie indywidualną ofertę i pomogę rozwiązać Twój problem prawny.