Kontakty z Dzieckiem

Kontakty z dzieckiem Adwokat

Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem

Ustalenie kontaktów z dzieckiem może być potrzebne w kilku sytuacjach. Z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem może wystąpić

– rodzic, przy którym mieszka dziecko, i który chciałby, aby kontakty drugiego rodzica odbywały się z określoną częstotliwością,
– rodzic, który chce spotykać się z dzieckiem a drugi rodzic mu tu utrudnia,
– rodzic, który chciałby szczegółowo ustalić zasady, terminy i miejsce spotkań.

Wniosek o uregulowanie kontaktów mogą wnieść także dziadkowie dziecka, którym zależy na regularnym utrzymywaniu kontaktów. We wniosku składanym do Sądu Rejonowego należy wskazać propozycję, wszystkie dni, w jakie chciałoby się mieć z dzieckiem kontakt. Należy także wskazać, w jaki sposób będą odbywały się kontakty z dzieckiem.

Obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem nie jest dobrą wolą rodzica. Jest jego obowiązkiem wynikającym z przysługującej mu władzy rodzicielskiej. Oczywiście, do kontaktów nikogo zmusić nie można. Jednak brak ich realizacji, może skutkować ograniczeniem, a nawet pozbawieniem władzy rodzicielskiej.