Zawarcie związku małżeńskiego przez osoby niepełnoletnie – czy to w ogóle możliwe?

W prawie polskim, osobą pełnoletnią jest ta, która skończyła 18 lat. Nabywa ona wówczas pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba taka może także bez ograniczeń decydować o tym czy i kiedy chce wziąć ślub. A co z osobami, które nie ukończyły 18 lat?

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika

Ślub osoby niepełnoletniej – przesłanki

Ustawodawca przewidział wyjątek od reguły i tym samym umożliwił osobom, które nie ukończyły 18 lat zawarcie związku małżeńskiego. Aby jednak do tego doszło, muszą zostać spełnione określone przesłanki., tj.:

 • Do decyzji takiej muszą skłonić przyszłych małżonków ważne powody
 • Kobieta zamierzająca wziąć ślub musi mieć ukończone 16 lat;
 • Zawierany związek małżeński musi być zgodny z dobrem założonej rodziny.

Należy jednak mieć świadomość tego, że zgodę na zawarcie związku małżeńskiego przez kobietę, która nie ukończyła 18 lat, musi wydać sąd opiekuńczy. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wydania zgody składa sama zainteresowana. Wniosek ten powinien być szczegółowo uzasadniony i wskazywać na spełnienie wszelkich przesłanek wynikających z ustawy, a także zawierać dowody na potwierdzenie ich spełnienia.

„Ważne powody”, czyli jakie?

W przepisach prawnych na próżno szukać definicji „ważnych powodów”, o których wspomina ustawodawca. Sąd, wydając zgodę na zawarcie związku małżeńskiego przez osoby niepełnoletnie, bierze pod uwagę szereg okoliczności i indywidualny charakter sprawy.

Najczęstszymi przypadkami wskazującymi na istnienie „ważnych powodów” są:

 1. Ciąża kobiety wnioskującej o wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa;
 2. Urodzenie się dziecka;
 3. trwały związek faktyczny, nasuwający znaczne prawdopodobieństwo zajścia w ciążę;
 4. Niebezpieczeństwo grożące życiu jednego z przyszłych małżonków;
Adwokat od Spraw Rodzinnych

Zgodność małżeństwa z dobrem założonej rodziny

Należy podkreślić, że bardzo często ciąża nie jest wystarczającym powodem do wydania przez sąd zgody na zawarcie małżeństwa przez osoby niepełnoletnie. Bardzo ważne jest, aby celem działań przyszłych małżonków było dobro założonej rodziny i chęć jej pielęgnowania.

Czynniki, które mogą świadczyć o tym, czy przyszli małżonkowie działają zgodnie z dobrem założonej rodziny to np.:

 • Stan dojrzałości niepełnoletniej kobiety, w szczególności gotowość do współżycia małżeńskiego;
 • Stan finansowy przyszłych małżonków i ich możliwości na utrzymanie;
 • Sytuacja mieszkaniowa;
 • Rodzaj wykształcenia przyszłych małżonków.

ADWOKAT OD SPRAW RODZINNYCH

Adwokat Małgorzata Durlej Piotrowska specjalizuje się w sprawach rodzinnych.  Doświadczenie i wiedza prawna pozwala na skuteczne reprezentowanie interesów Klientów w sądzie. Jeśli potrzebujesz pomocy z zakresu spraw rodzinnych skontaktuj się z Kancelarią.   (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).