Widzenie i korespondencja z tymczasowo aresztowanym

Kiedy bliska dla nas osoba trafi do aresztu śledczego, ciężko jest przyjąć to ze spokojem. To przykra i stresująca sytuacja zarówno dla samego podejrzanego jak i dla jego rodziny. Spotkanie z bliskim czy wymiana korespondencji to dla podejrzanych i ich rodzin niezwykle ważny element podczas przebywania w areszcie śledczym.

Widzenie i korespondencja z tymczasowo aresztowanym

Jak zobaczyć się z tymczasowo aresztowanym?

Przede wszystkim – nie można zrobić tego „z marszu”, od tak i w godzinach, w których ma się ochotę. W pierwszej kolejności, osoba, która chce się zobaczyć z tymczasowo aresztowanym, musi uzyskać zgodę na widzenie. Zgodę na widzenie wydaje organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje. Do tego też organu należy kierować sam wniosek. Najczęściej wniosek kieruje się do prokuratora.

Odmowa wydania zgody na widzenie

Składając wniosek o wyrażenie zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym, musimy liczyć się z tym, że spotkamy się z decyzją odmowną. Będzie to miało miejsce wtedy, gdy spotkanie miałoby się odbyć:

  • w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego,
  • by służyć do popełnienia przestępstwa, a w szczególności podżegania do przestępstwa.

Warto jednak pamiętać, że na zarządzenie o odmowie udzielenia zgody na widzenie, służy zażalenie.

Adwokat Sprawy Karne

Korespondencja z tymczasowo aresztowanym

O ile zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym można uzyskać zazwyczaj niemalże od ręki, o tyle na odpowiedź na wysłany do podejrzanego list, możemy czasem trochę poczekać.

List, który wyślemy do tymczasowo aresztowanego przemierza znacznie dłuższą drogę niż normalnie. Nie trafia on od razu w ręce podejrzanego. Zanim trafi, musi zostać skontrolowany przez prokuratora. Kiedy więc list trafi do właściwej jednostki penitencjarnej, służba więzienna wysyła go do prokuratora w celu zweryfikowania jego treści i zawartości. Chodzi przede wszystkim o zweryfikowanie czy nie zawiera on takich informacji, których tymczasowo aresztowany nie powinien otrzymać. Jeśli prokurator uzna, że z listem jest wszystko w porządku, jest on przekazywany osobie tymczasowo aresztowanej.

Co ważne, opisana wyżej procedura nie dotyczy listów tymczasowo aresztowanego z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym. Takie przesyła się bezpośrednio do adresata. Jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje może zarządzić inaczej.

Adwokat Karny

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – doświadczony pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.)  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy,  kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.