Ustawa Antyprzemocowa 2.0.

Dnia 15 sierpnia 2023 r. weszła w życie nowa ustawa, której celem jest bardziej zdecydowana walka z przemocą domową. Ustawa Antyprzemocowa 2.0 to krok naprzód w zapewnieniu ochrony osobom dotkniętym tym bolesnym zjawiskiem. Poznajmy główne zmiany wprowadzone przez tę nowelizację.

Ustawa Antyprzemocowa 2.0.
Ustawa Antyprzemocowa 2.0.

Definicja przemocy domowej

Ustawa Antyprzemocowa 2.0 przesuwa naszą uwagę z „przemocy w rodzinie” na bardziej ogólny termin „przemoc domową”. To znacząca zmiana, która odzwierciedla fakt, że przemoc może występować w różnych relacjach domowych, nie tylko tych związanych krewią.

Osoby doznające przemocy domowej

Nowelizacja wprowadza bardziej precyzyjną definicję osób doznających przemocy domowej. Zamiast używać określenia „osoby dotknięte przemocą w rodzinie”, teraz mówimy o „osobach doznających przemocy domowej”. To ma na celu uwzględnienie przypadków przemocy, które niekoniecznie związane są z tradycyjnymi więzami rodzinny i partnerskimi.

Osoby stosujące przemoc domową

Ustawa wprowadza także pojęcie „osób stosujących przemoc domową”. To odnosi się do sprawców przemocy domowej, a wcześniej nie istniała tak sprecyzowana definicja w ustawie. Daje to organom ścigania i sądom większą precyzję w traktowaniu sprawców przemocy.

Procedura „Niebieskiej Karty”

Mimo braku szczegółów na ten moment, można przypuszczać, że nowelizacja wprowadziła pewne modyfikacje w procedurach związanych z programem „Niebieska Karta”. Ten program jest istotnym narzędziem w szybkiej reakcji na przypadki przemocy domowej, dlatego usprawnienie go to istotny krok w zapewnieniu bezpieczeństwa ofiar.

Programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy

Jednym z kluczowych elementów nowelizacji jest wprowadzenie programów psychologiczno-terapeutycznych skierowanych do sprawców przemocy domowej. To próba rozwiązania problemu u źródła, zmieniając zachowania sprawców i redukując przemoc.

Adwokat Porady Prawne

Pomoc dla ofiar przemocy domowej

Instytucje i organizacje

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/kolejne-wzmocnienie-ochrony-osob-dotknietych-przemoca-domowa3
http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie

Podsumowanie

Podsumowując, nowa ustawa antyprzemocowa to krok w kierunku bardziej efektywnej walki z przemocą domową. Zmieniając terminologię i rozszerzając ochronę na różne konteksty życia domowego, daje ona nadzieję na poprawę sytuacji osób dotkniętych przemocą.

Porady Prawne Warszawa

Poszukujesz zaufanego adwokata w Warszawie? Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska oferuje profesjonalne porady prawne, łącząc wieloletnie doświadczenie z indywidualnym podejściem do klienta. Skorzystaj z ekspertyzy i wsparcia prawnego na najwyższym poziomie. Twoja pewność w świecie prawa zaczyna się tutaj.