Żądanie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków – na czym polega?

Prawo rodzinne w Polsce

Prawo rodzinne w Polsce reguluje zasady podziału majątku wspólnego małżonków. Ogólna zasada jest prosta: wszystkie aktywa i długi zgromadzone przez małżonków podczas małżeństwa uważane są za wspólny majątek małżeński. Oznacza to, że majątek ten podlega podziałowi między małżonków, na przykład w przypadku rozwodu. Jednak istnieje możliwość żądania ustalenia nierównego udziału w majątku wspólnym. O czym warto wiedzieć?

Żądanie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków – na czym polega?
Żądanie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków – na czym polega?

Ogólna zasada

Zgodnie z prawem, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym po ustaniu wspólności majątkowej. Jest to zapis wynikający z art. 43 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Warto jednak zauważyć, że w trakcie trwania małżeństwa, majątek jest objęty wspólnością łączną, co oznacza, że nie jest rozdzielony na udziały. Dopiero po ustaniu wspólności można wyodrębnić te udziały.

Wyjątki od ogólnej zasady

Istnieją dwie główne przesłanki, które pozwalają na ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym:

  • Ważne powody – ustawodawca wymaga istnienia „ważnych powodów” do ustalenia nierównych udziałów. To dość ogólne pojęcie i nie zostało dokładnie zdefiniowane w przepisach. Jednak można przyjąć, że ważnym powodem jest rażące lub uporczywe naruszanie przez jednego z małżonków obowiązków wobec rodziny. Przykładem może być długotrwała separacja zawiniona przez jednego z małżonków;
  • Przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego – drugą przesłanką jest przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego. Ustawa umożliwia odejście od zasady równości udziałów jedynie w przypadku, gdy małżonek, przeciwko któremu skierowane jest żądanie, w sposób rażący i uporczywy nie przyczynia się do powiększania majątku wspólnego stosownie do swoich możliwości zarobkowych.

Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym może zostać zgłoszone w trakcie postępowania o podział majątku wspólnego małżonków lub w nowym postępowaniu.

Adwokat od Spraw Rodzinnych

Podsumowanie

Podsumowując, choć zasada równości udziałów w majątku wspólnym jest ogólną regułą, istnieją okoliczności, w których można żądać nierównego podziału. Jednak są to kwestie wymagające rozważenia w kontekście konkretnej sytuacji i argumentacji przed sądem. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rodziny i małżeństwa, aby zrozumieć, czy można ubiegać się o nierówny udział w majątku wspólnym i jak najlepiej to zrealizować.

Adwokat Sprawy Rodzinne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – specjalista w sprawach rodzinnych. Potrzebujesz wsparcia prawnego? Skontaktuj się. Zapewniam profesjonalizm i zaangażowanie w Twoją sprawę. Zapraszamy do kontaktu,  razem znajdziemy najlepsze rozwiązania Twoich spraw rodzinnych. Zadbaj o swoją przyszłość z profesjonalnym wsparciem prawnym.