Mediacja w postępowaniu cywilnym

Spór nie zawsze musi prowadzić do długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. Istnieje skuteczna i mniej inwazyjna metoda rozwiązywania sporów, nazywana mediacją. W tym artykule przyjrzymy się, czym jest mediacja w postępowaniu cywilnym oraz jakie korzyści niesie ze sobą ta forma rozstrzygania konfliktów.

Mediacja w postępowaniu cywilnym

Czym jest mediacja?

Mediacja to dobrowolna, poufna metoda rozwiązywania sporów, w której strony konfliktu, przy wsparciu neutralnego mediatora, próbują osiągnąć porozumienie. Kluczowym elementem mediacji jest to, że to strony same decydują o treści ugody i warunkach jej zawarcia. Mediator pełni rolę bezstronnego pośrednika, który pomaga stronom zrozumieć swoje potrzeby i perspektywy oraz wspólnie szuka rozwiązania.

Kiedy można skorzystać z mediacji?

Mediacja jest dostępna we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. To obejmuje różne obszary, takie jak sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich. Warto również podkreślić, że wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia, co może mieć istotne znaczenie w niektórych przypadkach.

Korzyści wynikające z mediacji

Dlaczego warto wybrać mediację? Oto niektóre z korzyści:

 • Szybkie rozwiązanie – mediacja często jest znacznie szybsza od tradycyjnych procesów sądowych. Strony mogą znaleźć rozwiązanie swojego konfliktu w stosunkowo krótkim czasie;
 • Ochrona relacji – mediacja pozwala stronom utrzymać pozytywne relacje lub przynajmniej zminimalizować negatywne skutki konfliktu. To szczególnie ważne w przypadku sporów między współpracownikami, partnerami biznesowymi czy rodziną;
 • Korzystny wizerunek – rozwiązywanie konfliktu drogą mediacji może być postrzegane jako bardziej korzystne dla reputacji niż publiczne i kontrowersyjne procesy sądowe;
 • Redukcja negatywnych emocji – mediacja pomaga zrozumieć potrzeby obu stron, co często prowadzi do obniżenia poziomu negatywnych emocji związanych z konfliktem;
 • Oszczędność kosztów – proces mediacji może być znacznie mniej kosztowny niż procesy sądowe. Koszty mediacyjne są zazwyczaj dzielone między strony, co sprawia, że jest to bardziej przystępna finansowo opcja.
Adwokat Sprawy Cywilne

Jak wygląda proces mediacji?

Proces mediacji obejmuje kilka kroków:

 • Kontakt z mediatorem – po wszczęciu mediacji mediator kontaktuje się ze stronami, ustala termin i miejsce spotkania oraz wyjaśnia zasady procesu;
 • Spotkanie mediatora ze stronami – mediator zaczyna od wyjaśnienia zasad i celów mediacji oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na udział. Mediacja jest rozmową stron przy obecności mediatora;
 • Rozmowy i negocjacje – strony mają okazję do wyrażenia swoich stanowisk, potrzeb i oczekiwań. Mediator pomaga w rozmowach i negocjacjach, pomagając znaleźć kompromis. W trakcie mediacji mogą odbywać się indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron, jeśli jest to konieczne;
 • Ustalenie ugody – w najlepszym przypadku, mediacja kończy się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody. Strony podpisują ugodę, a mediator sporządza protokół mediacyjny lub dołącza ugody do niego;
 • Zatwierdzenie ugody przez sąd – jeśli mediacja została wszczęta na podstawie postanowienia sądu, mediator składa protokół w sądzie. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie;
 • Brak ugody – jeśli strony nie osiągną porozumienia, mogą kontynuować swoje roszczenia w postępowaniu sądowym.

Koszty mediacji

Kosztami mediacji są obciążane stronami i zazwyczaj są dzielone równo między nimi, choć strony mogą ustalić inny sposób podziału. Koszty obejmują wynagrodzenie mediatora oraz zwrot wydatków związanych z mediacją. W niektórych przypadkach, strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów mediacji na ogólnych zasadach.

Podsumowując, mediacja to skuteczna i efektywna metoda rozwiązywania sporów w postępowaniu cywilnym. Daje stronom kontrolę nad procesem i pozwala na osiągnięcie porozumienia w sposób szybki, poufny oraz przyjazny dla relacji między stronami. Jeśli masz konflikt, który wymaga rozwiązania, mediacja może być wartościową opcją do rozważenia.

Adwokat Sprawy Cywilne

Zmagasz się z problemami związanymi z prawem cywilnym? Adwokat Małgorzata Drulej Piotrowska jest doświadczonym specjalistą w tej dziedzinie, gotowym z zaangażowaniem pomóc Ci w każdej sprawie cywilnej, niezależnie od jej złożoności. Zadbaj o swoje interesy prawne z pomocą eksperta prawa – umów się na konsultację prawną już teraz.