Skazanie bez rozprawy – na czym polega?

Instytucja skazania bez rozprawy, która została opisana w art. 335 Kodeksu postępowania karnego pozwala na znaczne uproszczenie i przede wszystkim skrócenie całego procesu karnego. Jednak nie w każdym przypadku takie rozwiązanie jest możliwe.

skazanie bez rozprawy

Skazanie bez rozprawy – co to takiego?

W większości przypadku, po zakończeniu postępowania, jeżeli istnieją ku temu przesłanki, prokurator wnosi do sądu akt oskarżenia. W przypadku skorzystania z instytucji skazania bez rozprawy, prokurator zamiast wnieść akt oskarżenia wnosi wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, na wcześniej uzgodnionych z podejrzanym warunkach.

Kiedy można skorzystać z tej instytucji?

Niestety nie w każdym przypadku można skorzystać ze skazania bez wcześniejszego przeprowadzenia rozprawy. Z instytucji tej nie będzie można skorzystać, jeżeli w grę wchodzi zbrodnia, czyli przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 lub karą surowszą.

Oprócz powyższego, spełnione muszą zostać łącznie następujące warunki:

  • oskarżony musi przyznać się do winy,
  • w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości,
  • postawa oskarżonego musi wskazywać, że cele postępowania zostaną osiągnięte, nawet jeśli przeprowadzenia dalszych czynności zostanie zaniechane.
Adwokat Sprawy Karne

Skazanie bez rozprawy – wady i zalety

Choć ta instytucja ma wiele zalet, nie jest całkowicie pozbawiona wad. Niewątpliwie zaletami będzie sprawniejsze przeprowadzenie całego postępowania karnego i szybsze wyjaśnienie sytuacji prawnej podejrzanego.

Wadą takiego rozwiązanie jest jednak to, że po zastosowaniu instytucji skazania bez rozprawy, nie będzie można oprzeć ewentualnej apelacji od wyroku wydanego na skutek wniosku o skazanie bez rozprawy na zarzucie błędu w ustaleniach faktycznych lub rażącej niewspółmierności kary. Oznacza to, że oskarżony po wydaniu wyroku nie będzie miał możliwości twierdzenia w apelacji, że sąd błędnie ustalił okoliczności faktyczne, bądź że wymierzona kara jest niewspółmiernie surowa do czynu.

Adwokat Sprawy Karne 

Doświadczony Adwokat od spraw karnych świadczący kompleksowe usługi pomocy prawnej. Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie. (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy etc.).