Ile kosztuje rozwód?

Osoba, która decyduje się na rozwód często zastanawia się jakie będzie musiała ponieść w związku z tym koszty. Rozwód to nie tylko złożenie dokumentów w sądzie. Cały proces w sądzie, zwłaszcza jeżeli jest długi, a strony nie są ze sobą zgodne, wiąże się niekiedy z naprawdę sporymi wydatkami.

ile kosztuje rozwód?

Pozew o rozwód, czyli od czego zacząć?

Pierwszym krokiem, który zasadniczo rozpoczyna sprawę rozwodową jest wniesienie pozwu do sądu. Jest to zatem pierwszy koszt, nie licząc ewentualnej porady prawnej, jakie poniesie osoba decydująca się na wniesienie pozwu rozwodowego do sądu.

Sądowa opłata od pozwu rozwodowego.

Opłata od pozwu wynosi zawsze 600 zł. ( Art.26 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)  Bez względu na to, czy wnosimy pozew o rozwód bez orzekania o winie, czy też  z orzeczeniem o winie – opłata ta zawsze jest taka sama.

Kto dokonuje opłaty?

Warto także zaznaczyć, że pokrycie tej kwoty spoczywa na osobie, która inicjuje postępowanie rozwodowe, czyli na powodzie. Opłata od pozwu to także jego element obowiązkowy, którego brak skutkować będzie zaniechaniem dokonywania przez sąd jakichkolwiek czynności w tej sprawie. Jeśli jednak z jakichś powodów wniesiesz do sądu pozew rozwodowy bez dokonanej opłaty – sąd wezwie Cię do jego uzupełnienia w konkretnym terminie.

Koszty tylko dla powoda?

Jak już zostało wspomniane powyżej, to na powodzie spoczywa obowiązek uiszczenie tej pierwszej opłaty sądowej. Nie oznacza to jednak, że to tylko powód poniesie ten koszt jak i inne,  w ogólnym rozrachunku.

Jeżeli podczas procesu rozwodowego okaże się, że to pozwany jest wyłącznie winny rozkładu pożycia, wówczas to od niego sąd zasądzi zwrot wszystkich kosztów sądowych na rzecz powoda.

Adwokat Sprawy Rozwodowe

Koszt rozwodu w całości

 Jeśli zdecydujesz się na wniesienie pozwu o rozwód, musisz wiedzieć, że na opłacie od pozwu wydatki związane z procesem się nie kończą. Do kosztów całej sprawy doliczyć należy bardzo często koszt związany z:

  • uzyskaniem potrzebnych dokumentów lub / i zaświadczeń– zazwyczaj kilkadziesiąt złotych,
  • wydaniem opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów – 600 – 2.000 zł,
  • ewentualne wynagrodzenie adwokata → tutaj przedział jest naprawdę spory – 2.500 – 10.000 zł, do tych kwot należy jeszcze doliczyć podatek VAT oraz koszty stawiennictwa na rozprawach; Kwota ta zależy od tego czy rozwód będzie z orzekaniem o winie czy też bez oraz od tego czy strony mają małoletnie dzieci;
  • przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego na temat sytuacji małżonków i dzieci stron – 100 – 200 zł,
  • ewentualną mediacją małżonków – 450 zł, w zależności od ilości spotkań
  • opłatą od wniosku o zabezpieczenie alimentów lub kontaktów z dzieckiem – 100 zł (ponoszona jest w przypadku, gdy wniosek o zabezpieczenie składany jest odrębnie, a nie wraz z pozwem o rozwód,),
  • opłatą od zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu – 30 zł,
  • opłatą od apelacji – 600 zł.

Koszty rozwodu uzależnione są od wielu czynników takich jak zawiłość sprawy, tego czy strony posiadają wspólne dzieci oraz po prostu czy są ze sobą zgodne w fundamentalnych kwestiach.

Bez względu na to, warto jednak skorzystać z pomocy profesjonalnego pomocnika, który pomoże sporządzić pozew z dbałością o nasze interesy, a także będzie reprezentował nas w sądzie. Jako osoba postronna i pozbawiona emocji, które zazwyczaj towarzyszą rozwodzącym się małżonkom, będzie potrafiła poprowadzić sprawę   w jak najlepszy dla nas sposób.

ADWOKAT OD SPRAW ROZWODOWYCH

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rozwodowych.

Adwokat Rozwody Warszawa

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).