Obrońca dla osoby pozbawionej wolności Art. 83 § 1 KPK.

Zastanawiasz się w jaki sposób może pomóc osobie, która została nagle aresztowana? Zapewne nie posiada przy sobie wizytówki adwokata i nie zna także na pamięć jego numeru. Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji nie może skorzystać z jego pomocy. Wręcz przeciwnie! Poniżej o tym, jak osoba pozbawiona może skorzystać z pomocy adwokata.

ustanowienie obrońcy

Ustanowienie obrońcy – garstka przepisów

Obrońcę ustanawia oskarżony lub podejrzany; do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego. (art. 83 § 1 KPK). Taką osobą może być ktoś z rodziny jak również inna osoba bliska dla oskarżonego lub podejrzanego, a nawet osoba dla niego obca.

Tłumacząc z języka prawniczego na polski 😉 Oznacza to, że obrońcę dla osoby pozbawionej wolności może ustanowić każdy – żona, partnerka, matka, znajomy.

Co powinien zrobić obrońca?

Osoba, która zechce ustanowić dla kogoś obrońcę, podpisuje pisemne upoważnienie do obrony osoby pozbawionej wolności, a wówczas adwokat powinien jak najszybciej takie upoważnienie złożyć dla organu prowadzącego postępowanie. Po złożeniu dokumentu – powinien jak najszybciej spotkać się z pozbawionym wolności. Aby móc skontaktować się z osobą tymczasowo aresztowaną obrońca potrzebuje zgody sądu lub prokuratora w zależności od tego do dyspozycji którego z tych organów pozostaje dana osoba. Ponad to obrońca powinien wystąpić do któregoś z tych organów o wyrażenie zgody na korzystanie z aparatu telefonicznego przez osadzonego celem kontaktu z obrońcą.

Adwokat Sprawy Karne

Spotkanie z Adwokatem

Podczas spotkania z obrońcą, to główny zainteresowany decyduje czy skorzysta z jego pomocy, czy też nie. Jeżeli jednak zdecyduje się na pomoc profesjonalnego obrońcy, może być spokojny, że będzie on stał na straży jego praw, co pozwoli choć trochę zapewnić spokój nie tylko jemu, ale także jego najbliższym.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie.  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.