Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w świetle obowiązujących przepisów karnych

Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego – czym charakteryzuje się to przestępstwo?
Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w świetle obowiązujących przepisów karnych

Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego – czym charakteryzuje się to przestępstwo?

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego zostało uregulowane w art. 222 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – dalej k.k. Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego zbliżone jest do przestępstwa scharakteryzowanego w art. 217 k.k. Uderzenie funkcjonariusza publicznego na służbie często powiązane jest szeregiem innych przepisów karnych, dlatego też stosunkowo często występuje w naszym społeczeństwie. Naruszeniem nietykalności cielesnej nazywamy spowodowanie obrażeń na ciele danej osoby, w tym przypadku osoby funkcjonariusza publicznego np. policjanta podczas służby. Zaznaczyć należy również, że przestępstwo to może być również skierowane do osoby do pomocy przybranej funkcjonariuszowi podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Adwokat Sprawy Karne

Jaki jest wymiar kary w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego?

Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego na służbie ustawodawca przewidział karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Należy podkreślić, że jeżeli czyn ten wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych z przestępstwem naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.

ADWOKAT WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.