Sprawa rozwodowa Art. 56 KRO

Rozwód – na czym polega i jak należy się do niego przygotować?

Tematyka rozwodu jest niezwykle skomplikowanym i złożonym procesem. Instytucja rozwodu nierozerwalnie związana jest każdorazowo z różnymi stanami faktycznymi i odmiennymi uwarunkowaniami. Z prawnego punktu widzenia rozwód został unormowany w art. 56 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – dalej k.r.i.o.

Obowiązek alimentacyjny rozwiedzionych małżonków

Zgodnie z powyższą regulacją – jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Determinujące w takim przypadku są czynni obejmujące rozpad pożycia, który musi mieć charakter zupełny i trwały oraz istotne jest wystąpienie z wnioskiem o rozwód przynajmniej jednego z małżonków.

Małżeństwo każdorazowo rozwiązywane jest przez sąd. Przygotowując się do rozwodu należy mieć na uwadze to, aby zebrać najistotniejszy materiał dowodowy w sprawie. Regułą jest, że im bardziej skomplikowany proces rozwodowy tym skrupulatniej należy podejść do gromadzenia właściwego materiału dowodowego w sprawie.

O tym jakie kroki należy podjąć przed wystąpieniem z wnioskiem o rozwód, opiszemy w dalszej części niniejszego wpisu.

Adwokat Sprawy Rozwodowe

Jakie podjąć pierwsze kroki w kierunku uzyskania korzystnego rozwodu?

Przed przystąpieniem do rozwodu należy wnikliwie przeanalizować całokształt sytuacji, w której się znajdujemy. Nieocenioną pomocą w takiej sytuacji jest doradztwo wykwalifikowanego pełnomocnika, który posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach rozwodowych.

Jego doświadczenia pozwoli na obiektywne spojrzenie na daną problematykę rozwodową, świeżym okiem oceni materiał dowodowy, podejmie decyzje odnośnie dalszych kroków prawnych. Osoba zainteresowana uzyskaniem korzystnego rozwodu powinna dysponować odpowiednio przygotowanym materiałem dowodowym oraz należytym przygotowaniem mentalnym – nad tym wszystkim czuwa zaufany pełnomocnik procesowy – adwokat.

ADWOKAT ROZWODY WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych z postępowaniami rozwodowymi.

ADWOKAT OD SPRAW RODZINNYCH

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).