Rozdzielność majątkowa – czym jest i czy warto ją ustanowić?

Wiele par przed ślubem zastanawia się jak uregulować ich interesy majątkowe. Nie da się ukryć, że bardzo dużo młodych ludzi w dzisiejszych czasach jest naprawdę przedsiębiorczych. Rozkręcają własne firmy i coraz częściej rezygnują ze zwykłej pracy na etat. Skutkuje to koniecznością zabezpieczenia majątku w sytuacji, gdyby jednemu z małżonków prowadzenie własnego biznesu jednak się nie powiodło.

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa, czyli inaczej – intercyza

Aby nie doszło do sytuacji, w której zagrożone zostają oba majątki małżonków, na skutek niezbyt trafionych decyzji biznesowych, można ustanowić rozdzielność majątkową. Częściej słyszaną jako – intercyzę. Po wejściu w związek małżeński, jeśli małżonkowie nie postanowią inaczej – istnieje pomiędzy nimi ustrój wspólności majątkowej. Oznacza to, że cały ich majątek, zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa jest wspólny. Jeśli jednak zdecydują się na zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, inaczej – intercyzy, mogą w dowolny sposób, przed notariuszem, uregulować swoje sprawy majątkowe. Intercyza daje możliwość:

  • ograniczenia wspólności majątkowej, tj. wyłączenia tylko pewnych, określonych składników z majątku wspólnego,
  • rozszerzenia wspólności majątkowej,
  • ustanowienia rozdzielności majątkowej pełnej,
  • ustanowienia rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Kiedy można zawrzeć intercyzę?

Możliwości są dwie – można ją zawrzeć jeszcze przed ślubem lub już po zawarciu związku małżeńskiego.

Jedyne ograniczenie, to brak możliwości ustanowienia rozdzielności majątkowej z mocą wsteczną. Jeśli zatem po 2 latach małżeństwa podjęta zostanie decyzja o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, która miałaby obowiązywać od dnia ślubu, niestety będzie to niemożliwe. Intercyza obowiązuje zawsze od dnia jej zawarcia.

Adwokat Sprawy Cywilne

Intercyza a dziedziczenie

Wielu ludzi podejmując decyzję o ustanowieniu rozdzielności majątkowej zastanawia się czy wpłynie to na późniejsze ewentualne dziedziczenie pomiędzy małżonkami. Odpowiedź jest prosta – nie. Intercyza w żaden sposób nie wpływa na sposób dziedziczenia. A zatem może być on ustawowy lub testamentowy.

Rozdzielność majątkowa – czy warto?

Doświadczony adwokat może przedstawić wady i zalety ustanowienia rozdzielności majątkowej. Nie odpowie jednak na pytanie czy warto – jednoznacznie. Kwestia ustanowienia rozdzielności majątkowej powinna wynikać z wypracowanego pomiędzy parą kompromisu. Każdorazowo, należy przemyśleć indywidualną sytuację w małżeństwie. Jeśli małżonkowie lub jeden z małżonków, prowadzą własną firmę, istnieje wówczas ryzyko popadnięcia w kłopoty finansowe. Ustanowienie intercyzy, zabezpieczy w takiej sytuacji majątek drugiego małżonka, więc może okazać się dobrym pomysłem. Ale są również kwestie, które umniejszają atrakcyjności tej instytucji. Należy do nich na przykład – brak rozliczania podatków wspólnie z małżonkiem.

ADWOKAT SPRAWY CYWILNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach cywilnych,

ADWOKAT  WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).