Przestępstwo sprzedajności osoby pełniącej funkcję publiczną w świetle obowiązujących przepisów karnych

Przestępstwo sprzedajności osoby pełniącej funkcję publiczną w świetle obowiązujących przepisów karnych
Jaki jest wymiar kary w przypadku sprzedajności osoby pełniącej funkcję publiczną?

Sprzedajność pełniącego funkcję publiczną – czym charakteryzuje się to przestępstwo?

Przestępstwo sprzedajności osoby pełniącej funkcję publiczną zostało uregulowane w art. 228 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – dalej k.k. Tytułem wstępu należy wskazać, że sprzedajność osoby pełniącej funkcję publiczną oznacza przyjęcie przez taką osobę korzyści majątkowej lub osobistej bądź obietnicy jej otrzymania. Wyjaśnić należy również, że opisywanego przestępstwa nie należy mylić z przestępstwem przekupstwa, które uregulowane zostało w art. 229 k.k. Determinującym jest w takim przypadku wystąpienie dwóch elementów – pierwszego w postaci podmiotowej, czyli istnienia podmiotu, który pełni funkcję publiczną oraz drugiego elementu, czyli skierowania w kierunku do osoby publicznej propozycji osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za podjęcie bądź zaniechanie konkretnych działań.

Adwokat Sprawy Karne

Jaki jest wymiar kary w przypadku sprzedajności osoby pełniącej funkcję publiczną?

Za przestępstwo sprzedajności osoby pełniącej funkcję publiczną, ustawodawca przewidział kilka stopni odpowiedzialności karnej. W dużym uproszczeniu należy wskazać, że minimalny wymiar kary wynosi 6 miesięcy pozbawienia wolności, natomiast maksymalny wymiar na gruncie art. 228 k.k. to kara w postaci pozbawienia wolności do 12 lat. Nie wchodząc w kazuistyczne przedstawienie przedmiotowego zagadnienia odpowiedzialności karnej za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy, należy wskazać, że problematykę tę regulują precyzyjnie przepisy art. 228 § 1-6 k.k.

ADWOKAT SPRAWY KARNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych z przestępstwem sprzedajności osoby pełniącej funkcję publiczną.

ADWOKAT WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.