Pożyczka po znajomości – czy warto się zabezpieczyć?

Zdarza się, że znajomi pożyczają sobie większą ilość pieniędzy. Teoretycznie przecież się znacie i może głupim wydawać się chęć uzyskania jakichkolwiek zapewnień w zakresie oddania pieniędzy. Mimo wszystko, warto jednak zadbać o to, aby mieć pewność, że pożyczone pieniądze na pewno zostaną oddane.

Pożyczka po znajomości

Pożyczka – czym jest?

Na samym początku trochę informacji ogólnych. Wyjaśnię zatem czym w ogóle jest tytułowa pożyczka. Jest to umowa, przez której zawarcie udzielający pożyczkę zobowiązuje się do przekazania do dyspozycji pożyczkobiorcy określonej kwoty lub określonych przedmiotów, zaś pożyczkobiorca zobowiązuję się tę kwotę lub rzecz zwrócić osobie udzielającej pożyczkę, w określonym terminie.

Pożyczka – umowa

Zawsze warto spisać umowę. Dla osoby, która ma zamiar oddać pieniądze nie powinno to stanowić żadnego problemu, a dla osoby, która pożyczki udziela będzie naprawdę dużym zabezpieczeniem.

Adwokat Sprawy Cywilne

Umowa pożyczki – co powinna zawierać?

Do niezbędnych elementów umowy pożyczki należy:

  • prawidłowe oznaczenie stron,
  • określenie wysokości pożyczonej kwoty,
  • zastrzeżenie obowiązku zwrotu pożyczonej kwoty.

W jakiej formie należy zawrzeć umowę pożyczki?

Kodeks cywilny nie określa w jakiej formie umowa pożyczki powinna być zawarta, aby była ważna. Oznacza to, że bez względu na to czy zostanie zawarta w formie ustnej czy pisemnej, jej ważność będzie taka sama. Jako adwokat, rekomenduję jednak wybór formy pisemnej, która będzie zdecydowanie bezpieczeństwa w przypadku konieczności udowodnienia przed sądem, że do zawarcia umowy pożyczki faktycznie doszło.

Kiedy należy zwrócić umówioną kwotę?

W umowie pożyczki strony powinny określić termin jej obowiązywania oraz termin zwrotu pożyczonej kwoty. Jeśli jednak umowa pożyczki nie określa przez jaki czas będzie obowiązywała, ani nie określa terminu zwrotu określonej kwoty, to kwota ta powinna zostać zwrócona w terminie 6 tygodni od wypowiedzenia umowy pożyczki przez pożyczkodawcę.

Podsumowanie

Bez względu na to kim jest osoba, której udzielamy pożyczkę, dla własnego spokoju i z szacunku do swojej pracy, dzięki której uzyskaliśmy określoną ilość pieniędzy, którą teraz pożyczamy, zadbajmy o spisanie odpowiedniej umowy. Uczciwej osoby, która zamierza kwotę zwrócić z pewnością to nie urazi, a dla osoby pożyczającej będzie to solidne zabezpieczenie swoich interesów.

ADWOKAT SPRAWY CYWILNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach cywilnych,

ADWOKAT  WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).