Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku przy rozwodzie – na czym polega i jak należy się do niego przygotować?

Podział majątku małżeńskiego jest tematyką nierozerwanie związaną z instytucją rozwodu, o której mowa w art. 56 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – dalej k.r.i.o. Wysoce zindywidualizowany charakter zagadnienia związanego z podziałem majątku małżeńskiego przysparza wielu problemów natury praktycznej i prawnej. Każde z postępowań jest właściwie inne, każdy majątek jest inaczej uregulowany, słowem – nie ma dwóch takich samym stanów faktycznych.

Podział majątku

Dlatego też niezwykle istotnym jest właściwe przygotowanie się do tematyki podziału majątku w kontekście nadchodzącego rozwodu. Wiele zależy od indywidualnych sytuacji życiowych i materialnych każdego z małżonków. Duże znaczenie ma również wymiar posiadanego przez małżeństwo wspólnego majątku. Oczywiście determinującą kwestią jest również skala roszczeń każdej ze stron oraz stanowiska profesjonalnych pełnomocników każdego z małżonków.

Mając na uwadze całokształt powyższego, należy wskazać, że wybór właściwego pełnomocnika może w decydującym stopniu przyczynić się do sukcesu przy podziale majątku podczas rozwodu. To właśnie doświadczony adwokat powinien reprezentować Państwa interesy w tym trudnym procesie jakim jest sprawa rozwodowa i podział majątku. Często są to postępowania nacechowane skrajnymi emocjami, dlatego też wsparcie i merytoryczna wiedza profesjonalnego pełnomocnika okazują się nieocenione

Adwokat Sprawy Rozwodowe

Jakie podjąć pierwsze kroki przy podziale majątku?

Problematyka podziału majątku jest niezwykle zindywidualizowanym zagadnieniem. Pierwszym krokiem jaki powinien zostać poczyniony jest sprawdzenie posiadanych dokumentów. Mowa tu o wszelkich dokumentach, z których wynikać może kwestia uregulowania podział majątku m.in.: sprawdzenie zapisów łączącej małżonków intercyzy małżeńskiej bądź jej braku.

Następnie należy spisać możliwie precyzyjnie posiadany przez małżeństwo majątek. Kolejne kroki prawne wskaże już adwokat – zaufany pełnomocnik procesowy, który po analizie przedstawionych dokumentów, właściwie pokieruje postępowaniem sądowym.

ADWOKAT SPRAWY RODZINNE WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych, sprawach rozwodowych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych z podziałem majątku przy rozwodzie.

ADWOKAT ROZWODY WARSZAWA

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).