Sylwester w świetle prawa — czy strzelanie fajerwerkami jest legalne? Odpowiedzialność karna i cywilna.

Fajerwerki to piękny widok, ale mogą być też niebezpieczne. Dlatego ważne jest, aby strzelanie nimi odbywało się zgodnie z prawem i zasadami bezpieczeństwa. W tym artykule przyjrzymy się bliżej kwestii legalności strzelania fajerwerkami w Polsce. Dowiesz się, jakie konsekwencje prawne może ponieść, jeśli nie będziesz przestrzegać przepisów w tym zakresie.

czy strzelanie fajerwerkami jest legalne?
czy strzelanie fajerwerkami jest legalne? | foto. pixabay.com

Kiedy strzelanie fajerwerkami jest legalne?

Lokalne przepisy prawa, takie jak zarządzenia, rozporządzenia wojewodów czy uchwały rad gmin, określają okresy, w których dozwolone jest używanie fajerwerków. W Polsce przyjęło się, że są to głównie dni Sylwestra i Nowego Roku, ale mogą wystąpić wyjątki.

Zasady te nie dotyczą profesjonalnych pokazów pirotechnicznych ani podmiotów posiadających specjalne uprawnienia do korzystania z materiałów pirotechnicznych na podstawie innych przepisów.

Odpowiedzialność karna za nielegalne używanie fajerwerków

Kodeks wykroczeń także reguluje kwestię używania fajerwerków. Artykuł 51 Kodeksu wykroczeń odnosi się do zakłócania spokoju publicznego i obowiązuje przez cały rok. Aby doszło do interwencji policji, konieczne jest zgłoszenie przez osobę, której przeszkadza hałas. Za naruszenie tego przepisu grozi mandat w wysokości 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu, z możliwą grzywną do 5 tys. zł.

Za używanie petard poza wyznaczonymi przez prawo miejscowe terminami (Sylwester, Nowy Rok) można otrzymać mandat 500 zł. Należy pamiętać, że nawet podczas zabaw sylwestrowych policja może nałożyć mandat za zakłócanie spokoju, nieostrożne obchodzenie się z ogniem, nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych lub nieostrożne używanie materiałów wybuchowych.

Fajerwerki a ochrona zwierząt

Używanie petard i fajerwerków może być szkodliwe dla zwierząt domowych, ponieważ głośne dźwięki wywołane eksplozjami są dla nich uciążliwe. Nie zapominajmy o tym także w Sylwestra. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 9 Ustawy o ochronie zwierząt, zabronione jest znęcanie się nad zwierzętami, co obejmuje działania powodujące im ból lub cierpienie. Osoby dopuszczające się znęcania nad zwierzętami mogą zostać ukarane pozbawieniem wolności

Adwokat Porady Prawne

Zasady bezpieczeństwa przy używaniu fajerwerków

Przy strzelaniu fajerwerkami należy pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Do najważniejszych z nich należą:

  1. używanie fajerwerków tylko w miejscach do tego przeznaczonych,
  2. zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób i budynków,
  3. używanie fajerwerków zgodnie z instrukcją obsługi,
  4. niepozostawianie niewypalonych fajerwerków bez nadzoru.

Pamiętajmy, że strzelanie fajerwerkami może być niebezpieczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność.

Adwokat Porady Prawne

Poszukujesz porad prawnych? Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska jest gotowa Ci pomóc. Zapewnia wszechstronne konsultacje prawne i pomoc prawną, dostosowaną do Twoich wymagań. Usługi dostępne zarówno osobiście, jak i online. Nie zwlekaj, skontaktuj się już teraz, by otrzymać wsparcie prawne.