Czy dziecko może być pociągnięte do odpowiedzialności karnej?

Dzieci większości z nas kojarzą się z niewinnością i bezbronnością. Niestety rzeczywistość nie zawsze tak wygląda. Bardzo często zdemoralizowana młodzież dopuszcza się czynów zabronionych. Powstaje wówczas pytanie, czy mogą oni za nie odpowiadać jak dorośli?

Odpowiedzialność karna po ukończeniu 17 roku życia

Młodzież, w wieku 17 lat niekiedy wchodzi w fazę buntu. W końcu „za chwilę” w świetle polskiego prawa mają stać się pełnoletni. Często powoduje to zbyt dużą brawurę, spędzanie czasu w zdemoralizowanym towarzystwie, a w konsekwencji – podejmowanie nie do końca mądrych decyzji. Warto zatem podkreślić, że osoba, która ukończyła 17 lat, za wszystkie przestępstwa i wykroczenia odpowiada tak jak dorosły.

Ważne jednak jest to, że wobec osoby, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 18 lat, sąd nie może orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Czy dziecko może być pociągnięte do odpowiedzialności karnej?

Odpowiedzialność karna pomiędzy 15 a 17 rokiem życia

Tutaj sytuacja wygląda ją nieco inaczej. Ustawodawca wyodrębnił pewne rodzaje poważnych przestępstw. Cały ich katalog znajdziemy w kodeksie karnym, natomiast są nimi na przykład:

  • zamach na życie Prezydenta RP,
  • spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub ciężkiego uszczerbku, którego skutkiem jest śmierć człowieka,
  • zabójstwo,
  • rozbój.

W przypadku popełnienia ww. przestępstwa, osoba taka może za swój czyn odpowiadać na takich samych zasada jak tak, która ukończyła 17 lat. Przy ocenie tego w jakim stopniu dana osoba może w pełni odpowiadać za swój czyn, sąd bierze pod uwagę:

  • okoliczności sprawy,
  • stopień rozwoju sprawcy,
  • właściwości i warunki osobiste sprawcy.

Za decyzją o poniesieniu pełnej odpowiedzialności karnej w szczególności przemawiać będzie fakt brak jakichkolwiek efektów, które przynieść miały zastosowane środki wychowawcze czy poprawcze.

Adwokat Sprawy Karne

Odpowiedzialność karna pomiędzy 13 a 17 rokiem życia

Wobec młodzieży w tym przedziale wiekowym, sąd zazwyczaj stosuje środki wychowawcze. W sprawach takich zamiast sądu karnego orzeka sąd rodzinny. Wobec sprawy przestępstwa  w tak młodym wieku, sąd stosuje zazwyczaj środki wychowawcze, np.: nadzór kuratora lub poprawcze, np.: umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym.

Adwokat Karny

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – doświadczony pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Zachęcam do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.)  Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – pełnomocnik procesowy,  kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach karnych.