Zmiana miejsca zamieszkania dziecka a alimenty

Kiedy rodzice podejmują decyzję o rozstaniu, bardzo często dzieci są na tyle małe, że to rodzice za nie podejmują decyzje o tym, z kim będą mieszkać. Ostatecznie oczywiście robi to sąd. Z biegiem czasu, dziecko jednak dorasta i może chcieć zmienić miejsce zamieszkania na dom drugiego rodzica. Co wtedy z alimentami, kto je płaci i czy wystarczy samo „dogadanie się rodziców”?

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka a alimenty

Alimenty na dziecko

Orzekając w wyroku o miejscu zamieszkania dziecka, sąd orzeka także o alimentach. Zasada jest taka, że alimenty na dziecko płaci ten rodzic, do rąk drugiego rodzica, u którego dziecko na stałe nie zamieszkuje. Spowodowane jest to tym, że rodzic stale z dzieckiem zamieszkujący czyni inne nakłady w wychowanie dziecka, niż te wyłącznie finansowe.

Zatem w sytuacji gdy dziecko zechce zmienić miejsce zamieszkania, zmianie ulegnie także obowiązek alimentacyjny.

Warto jednak pamiętać, że nawet jeżeli rodzice są ze sobą zgodni i nie ustalą pomiędzy sobą inny sposób regulowania alimentów, konieczna jest zmiana wyroku rozwodowego.

Wniosek o zmianę miejsca zamieszkania dziecka

Ważne, aby poczynić w tej sytuacji dwa bardzo ważne kroki. Pierwszym z nich jest skierowanie do sądu rejonowego wniosku o zmianę miejsca zamieszkania dziecka. Sąd wówczas wyda orzeczenie, w którym na nowo ustali u którego z rodziców dziecko będzie zamieszkiwać.

Adwokat Sprawy Alimentacyjne

Pozew o uchylenie alimentów

Drugim, bardzo ważnym krokiem jest wniesienie do sądu pozwu o uchylenie alimentów i jednoczesne zasądzenie ich od tego małżonka, u którego dziecko nie będzie już mieszkać.

Jeżeli rodzice nie podejmą żadnych kroków w zakresie uregulowania ww. kwestii, muszą liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami tej decyzji. Przeciwko rodzicowi, który po prostu zaprzestanie płacenia, ten drugi może wszcząć postępowanie egzekucyjne i żądać zapłaty zaległych alimentów.

A co do czasu wydania nowego wyroku?

Do czasu zmiany przez sąd orzeczenia o sposobie zamieszkania dziecka oraz uregulowania kwestii alimentacyjnych, powinno się postępować w taki sposób, jaki sąd orzekł w poprzednim wyroku.

ADWOKAT ALIMENTY WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych ze sprawami o alimenty.

ADWOKAT OD SPRAW RODZINNYCH

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).