Czy brak współżycia może być przyczyną rozwodu?

Dla prawidłowo funkcjonującego małżeństwa konieczne jest istnienie pomiędzy małżonkami trzech więzi – fizycznej, duchowej oraz gospodarczej. Niekiedy zdarza się jednak, że któraś z tych więzi mocno podupada lub całkowicie przestaje istnieć. Gdy przestaną istnieć wszystkie trzy, mówimy wówczas o całkowitym i trwałym rozpadzie pożycia małżeńskiego.

W dzisiejszym wpisie wyjaśniam, czy brak współżycia małżonków, rozumianego jako więź fizyczna, jest wystarczającą przyczyną orzeczenia rozwodu?

Czy brak współżycia przyczyną rozwodu?

Czym jest pożycie małżeńskie?

Pożycie małżeńskie obejmuje istnienie pomiędzy małżonkami trzech więzi:

  • fizycznej,
  • psychicznej / duchowej,

Czy więź seksualna może wpłynąć na pogorszenie się relacji w małżeństwie?

Nie ulega wątpliwości, że cielesność, rozumiana w kontekście stosunków seksualnych pomiędzy małżonkami, dla większości stanowi nieodłączny element szczęśliwego małżeństwa.

Co więcej, to właśnie brak współżycia w małżeństwie jest jedną z częstszych przyczyn rozpadu małżeństw.

Adwokat Sprawy Rozwodowe

Czy, aby na pewno to wystarczy, aby małżeństwo przestało istnieć?

Pozytywną przesłanką rozwodową, czyli przyczyną, dla której sąd może orzec rozwód, jest zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego.

Aby można było mówić o rozpadzie pożycia małżeńskiego, pomiędzy małżonkami musi dojść do rozpadu więcej niż jednej z trzech opisanych powyżej więzi. Rozpad ten musi być także uznany za trwały, czyli taki, przy którym małżonkowie nie widzą żadnej szansy na odbudowanie łączących ich kiedyś relacji.

Należy jednak podkreślić, że choć więź fizyczna jest niewątpliwie ważna, jej ustanie, nie zawsze będzie podstawą do orzeczenia rozwodu. Więź fizyczna niewątpliwie przenika się z więzią duchową, a zatem kiedy brakuje jednej, najprawdopodobniej nie istnieje także ta druga. Każda sytuacja jest jednak oceniana przez sąd indywidualnie, ponieważ niekiedy brak współżycia małżeńskiego jest przyczyną sytuacji niezależnej od małżonków, np. wyjazd za granicę jednego małżonka w celach zarobkowych.

Zatem przed podjęciem decyzji o rozwodzie, zawsze warto porozmawiać i spróbować znaleźć przyczynę zaniknięcia jednej z małżeńskich więzi. Niekiedy jest to tylko chwilowy etap, który nie powinien spisywać małżeństwa na straty.

Adwokat Separacje / Rozwody Warszawa

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych.

Adwokat od Spraw Rodzinnych

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-mail etc.).