Ustalenie ojcostwa – jak to zrobić?

Kwestie dotycząc ustalenia macierzyństwa nie zostały uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Nie licząc sytuacji skrajnych matka dziecka jest zawsze pewna. Jest nią kobieta, która dziecko urodziła. Wyjątkowe sytuacje, takie jak np.: znalezienie dziecka czy zamiana dziecka w szpitalu, wymagają ustalenia również matki dziecka. Co do zasady jednak, uznać należy, że takie sytuacje są wyjątkowe i nie tak powszechne. Sam fakt ojcostwa natomiast nie zawsze jest pewny, dlatego czasami zachodzi potrzeba jego ustalenia. A w jaki sposób to zrobić?

Możliwe są trzy sposoby:

  1. domniemanie,
  2. uznanie dziecka,
  3. sądowe ustalenie ojcostwa.
Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa – co to jest domniemanie ojcostwa?

Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki

Domniemanie to, polega na tym, że dziecko pochodzi od męża matki, jeżeli urodziło się w czasie trwania małżeństwa, albo gdy narodziny dziecka miały miejsce w ciągu 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa.

W tej sytuacji, ustalenie ojcostwa odbywa się z mocy prawa. W tym przypadku nie ma konieczności dokonywania żadnych dodatkowych czynności.

Istnieje co prawda możliwość obalenia tego domniemania, ale jedynie wyjątkowo, na podstawie orzeczenia sądu wydanego w trakcie trwania procesu o zaprzeczenie ojcostwa.

Uznanie dziecka

 Uznanie dziecka to, nieco bardziej złożony i szerszy temat. Ustalenie ojcostwa przez uznanie dziecka możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy nie istnieje lub zostało obalone domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki oraz gdy ojcostwo nie zostało ustalone w drodze orzeczenia sądu.

Adwokat od Spraw Rodzinnych

Sądowe ustalenie ojcostwa

 Ostatnią z możliwości na ustalenie ojcostwa według polskiego prawa jest ustalenie ojcostwa na drodze sądowej. Może to się stać w sytuacji, gdy nie ma miejsca domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki oraz gdy nie dokonano uznania dziecka.

Adwokat ustalenie ojcostwa

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych.

Adwokat od Spraw Rodzinnych

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).