Gdy rodzic nie płaci alimentów – co zrobić?

Mojej praktyce zawodowej, z sytuacją, w której rodzic nie płaci alimentów na dziecko spotykam się naprawdę często. Niekiedy spowodowane jest to faktycznymi problemami finansowymi rodzica, a innym razem uporczywym uchylaniem się od obowiązku łożenia na dziecko. Czasami alimenty płacone są w mniejszej wysokości niż zasądził sąd, innym razem nie płacone są w ogóle. Są jednak rozwiązania, które mogą ukrócić proceder uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. A jakie? O tym w dalszej części wpisu.

Alimenty na byłego małżonka

Komornik sądowy – pierwszy krok w drodze po alimenty

Jeżeli były partner lub partnerka uporczywie uchylają się od płacenia alimentów, pierwszym właściwym krokiem jest skierowanie sprawy do komornika. Konieczne będzie sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji. Komornik będzie go prowadził w oparciu o tytuł wykonawczy, czyli wyrok zasądzający alimenty zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

 A gdy komornik nie pomaga…

Gdy egzekucja komornicza nie przynosi oczekiwanych rezultatów, może złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – na Policji lub w Prokuraturze. Często samo złożenie zawiadomienia powoduje, że „alimenciarze”, w obawie przed konsekwencjami karnymi, zaczynają płacić alimenty. Osoba, która nie uiściła co najmniej trzech rat alimentacyjnych, dopuszcza się przestępstwa. Podlega ono grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Adwokat Sprawy Alimentacyjne

Fundusz alimentacyjny

Gdy powyższe dwa rozwiązania zawiodły, można skorzystać z funduszu alimentacyjnego. Nie jest to jednak rozwiązanie dla wszystkich. Aby móc skorzystać z tego rodzaju wsparcia, przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł netto. Ponadto, dziecko nie może ukończyć jeszcze 18 roku życia albo 25 lat, gdy wciąż się uczy.

Inne rozwiązania

Możliwości egzekwowania niepłaconych alimentów jest jeszcze kilka. Należą do nich, np.: skierowanie pozwu o alimenty przeciwko dziadkom, dokonanie wpisu do rejestru dłużników czy skarga pauliańska.

Jak widać, opcji jest naprawdę wiele. Niekiedy tylko brak nadziei na pozytywne rozwiązanie problemu powstrzymuje przed dokonaniem jakichkolwiek działań w tym zakresie. Dlatego warto skorzystać z pomocy Kancelarii, która pomoże poczynić odpowiednie kroki, aby odzyskać zaległe alimenty i sprawić, że kolejne będą już płacone jak należy.

ADWOKAT ALIMENTY WARSZAWA

Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska – skuteczny i profesjonalny pełnomocnik procesowy, który świadczy kompleksowe usługi prawne związane z reprezentacją Klientów w sprawach rodzinnych na terenie Warszawy, w szczególności dotyczy to spraw związanych ze sprawami o alimenty.

ADWOKAT OD SPRAW RODZINNYCH

Zachęcamy do nawiązania bezpośredniego kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie (kontakt bezpośredni w kancelarii na terenie Warszawy, kontakt telefoniczny, kontakt e-milowy etc.).