Czy za posiadanie narkotyków można uniknąć kary? Warunki umorzenia postępowania

W Polsce, posiadanie narkotyków jest uznawane za przestępstwo. Niemniej jednak, istnieje możliwość umorzenia postępowania w przypadku posiadania niewielkiej (nieznacznej) ilości narkotyków, które są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku przez osobę odpowiedzialną za ich posiadanie.

Umorzenie postępowania za posiadanie narkotyków

Przesłanki umorzenia postępowania karnego

Umorzenie postępowania karnego w przypadku posiadania narkotyków możliwe jest, gdy przedmiotem czynu są:

  • środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej,
  • przeznaczone są one na własny użytek sprawcy,
  • orzeczenie wobec sprawcy kary za ich posiadanie byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień społecznej szkodliwości.

Dla podjęcia decyzji o umorzeniu konieczne jest łączne spełnienie wszystkich wymienionych przesłanek.

Jak definiować „nieznaczną” ilość?

Określenie „nieznaczny” nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę. Słowo „nieznaczny” każdy może rozumieć nieco inaczej. Jednak ogólnie rzecz biorąc, aby można było mówić o „nieznacznej” ilości narkotyków, powinna ona być niewielka i służąca wyłącznie na własny użytek.

„[…] przyjmuje się, że ilość substancji będąca przedmiotem czynności wykonawczej czynu zabronionego z art. 62 ust. 1 lub 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, aby mogła być uznana za „ilość nieznaczną” nie może przekraczać kilka gramów.” (Wyrok SR w Szczytnie z 30.05.2022 r., II K 95/20, LEX nr 3526004.)

Przy ocenie, czy ujawniona ilość narkotyku jest nieznaczna, należy brać pod uwagę nie tylko jego wagę, lecz także przesłanki wymienione w art. 115 § 2 k.k. Na pewno istotnym czynnikiem będzie dotychczasowa karalność sądowa sprawcy, opinia środowiskowa, miejsce ujawnienia narkotyków itp. Ujawnienie narkotyków np. w szkole czy na imprezie masowej powinno być istotną przeszkodą w umorzeniu.

Adwokat Sprawy Karne

Wnioski

Posiadanie jakiejkolwiek ilości nawet niewielkich środków odurzających lub substancji psychotropowych jest zawsze niezgodne z prawem i podlega karze. Z tego względu samo posiadanie niewielkiej ilości narkotyków nie prowadzi automatycznie do umorzenia postępowania. Nie jest również przeszkodą dla wszczęcia postępowania. Warunkiem koniecznym jest, żeby ujawniona niewielka ilość była przeznaczona wyłącznie do osobistego użytku. Ponadto, umorzenie postępowania zależy od spełnienia dodatkowych przesłanek, takich jak okoliczności popełnienia czynu oraz stopień społecznej szkodliwości, które sprawiają, że wymierzenie kary dla sprawcy byłoby niecelowe.

Adwokat sprawy karne

Jestem adwokatem specjalizującym się w sprawach karnych, oferującym solidną obronę i fachowe wsparcie. Moje doświadczenie pozwala mi na skuteczne reprezentowanie klientów w sądzie i zapewnienie im najwyższej jakości usług. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu , potrafię prowadzić nawet najtrudniejsze sprawy, dając Ci pewność, że jesteś w dobrych rękach. Zaufaj mojemu doświadczeniu.  Skontaktuj się ze mną, a razem wypracujemy najlepszą strategię obrony.

Powyższe informacje zawarte na stronie stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.