Kolejna nowelizacja KPC – zmiany w postępowaniu zażaleniowym

W ostatnim czasie, ustawodawca podjął znaczące kroki w celu modyfikacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (KPC), dążąc do poprawy jakości i efektywności procedury sądowej. Ostatnia z wielu nowelizacji, opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 13 września 2023 roku, wprowadza ważne zmiany dotyczące postępowania zażaleniowego.

Kolejna nowelizacja KPC – zmiany w postępowaniu zażaleniowym

Po co wprowadzono zmiany?

Podstawową funkcją postępowania zażaleniowego jest umożliwienie stronie wyrażenia sprzeciwu wobec postanowienia lub zarządzenia przewodniczącego sądu. Zasadniczym celem wprowadzonych zmian w ciągu ostatnich lat było przyspieszenie i usprawnienie procedur odwoławczych. Zatem jak kształtuje się obecna sytuacja po serii nowelizacji?

Poprzednie nowelizacje

Nowelizacja z 2019

 • Ograniczenie zakresu – wprowadzono restrykcje w zakresie postanowień sądu II instancji, od których można wnieść zażalenie;
 • Nowe typy zażaleń – zainicjowano zażalenia na niektóre postanowienia sądu I instancji, które dotychczas były nieobecne w procedurach;
 • Nowy wymóg – ustanowiono konieczność złożenia i opłacenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia oraz jego doręczenie wraz z postanowieniem.

Nowelizacja z marca 2023 r.

 • Zażalenie poziome – wprowadzono takie zażalenia na postanowienia sądu II instancji;
 • Odpowiedź na „osierocone zażalenia” – ustalono, że zażalenie rozpoznaje sąd II instancji, gdy przepis nie określa, kto ma je rozpatrywać;
 • Rozszerzenie katalogu – powiększono zakres postanowień sądu II instancji kończących postępowanie, od których przysługuje zażalenie.

Nowelizacja z 7 lipca 2023 r.

Co zmieniło się w postępowaniu zażaleniowym?

 1. Rozszerzony katalog spraw
  • Dodatkowe postanowienia – zwiększono ilość postanowień sądu II instancji, od których przysługuje zażalenie;
  • Wynagrodzenie mediatora i należności świadków – możliwość wniesienia zażalenia została rozszerzona również o te kwestie.
 2. Skład sądu
  • Pojedynczy skład orzekający – zażalenia na niektóre postanowienia sądu I instancji będą rozpoznawane przez jednego sędziego;
  • Składy kolegialne – zażalenia na postanowienia sądu I i II instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym będą rozpoznawane przez składy kolegialne.
Adwokat Sprawy Cywilne

Czy zmiany przyniosą oczekiwane efekty?

Choć głównym celem zmian jest przyspieszenie i optymalizacja postępowania zażaleniowego, każda nowelizacja przynosi też nowe wyzwania i pytania. Czy wprowadzone zmiany osiągną zamierzony cel? Czy kolejne korekty nie będą potrzebne? To się okaże.

Adwokat Sprawy Cywilne

Zmagasz się z problemami związanymi z prawem cywilnym? . Zadbaj o swoje interesy prawne z pomocą eksperta prawa Adwokat Małgorzata Drulej Piotrowska – umów się na konsultację prawną już teraz.