Od Świętego Mikołaja do urzędu skarbowego — kiedy prezenty pod choinką stają się przedmiotem darowizny?

Święta Bożego Narodzenia to czas obdarowywania się prezentami. Dzieci otrzymują prezenty od rodziców, dziadków, a nawet od Świętego Mikołaja. Dorośli również obdarowują się prezentami, często w ramach świątecznych tradycji rodzinnych. Jednak prezenty pod choinką to nie tylko piękny gest, ale również zdarzenie o potencjalnych skutkach podatkowych. Pod pewnymi warunkami prezenty pod choinką mogą zostać uznane za darowiznę, a w konsekwencji podlegać opodatkowaniu. W tym artykule omówimy, kiedy prezenty pod choinką mogą stać się przedmiotem darowizny oraz jakie są konsekwencje podatkowe takiej darowizny.

Kiedy prezent staje się przedmiotem darowizny
Kiedy prezent staje się przedmiotem darowizny. Foto. DALL·E

Czym jest darowizna?

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Oznacza to, że prezent pod choinkę może zostać uznany za darowiznę, jeśli spełnia następujące warunki:

  • Darczyńca musi działać dobrowolnie, bez przymusu;
  • Obdarowany musi wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny;
  • Darowizna musi polegać na bezpłatnym świadczeniu.

W przypadku prezentów pod choinką spełnienie tych warunków nie budzi wątpliwości. Darczyńca, czyli osoba obdarowująca, działa z dobrowolnej woli, pragnąc sprawić radość obdarowanemu. Obdarowany, czyli osoba otrzymująca prezent, wyraża zgodę na jego przyjęcie. Prezent jest również świadczeniem bezpłatnym, ponieważ darczyńca nie oczekuje w zamian żadnej korzyści.

Prezenty od osób spoza najbliższej rodziny

W przypadku prezentów otrzymanych od osób spoza najbliższej rodziny, czyli np. od znajomych, współpracowników czy pracodawcy, spełnienie warunków darowizny może być bardziej problematyczne. W szczególności kwestią sporną może być, czy darczyńca działa z dobrowolnej woli, czy też jest w jakiś sposób zobowiązany do obdarowania obdarowanego. Jeśli darczyńca jest w jakiś sposób zobowiązany do obdarowania obdarowanego, np. wynika to z umowy o pracę, to prezent może nie zostać uznany za darowiznę. W takiej sytuacji prezent może być traktowany jako wynagrodzenie za pracę lub inną usługę świadczoną przez obdarowanego.

Kwota wolna od podatku

Prezenty pod choinką, które spełniają warunki darowizny, są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. Jednakże zwolniona z podatku jest darowizna od osoby bliskiej, gdy nie przekracza ona kwoty wolnej od podatku, która wynosi:

  • 36 120 zł – dla osób należących do I grupy podatkowej,
  • 27 090 zł – dla osób należących do II grupy podatkowej,
  • 5733 zł – dla osób należących do III grupy podatkowej.

Oznacza to, że jeśli wartość prezentu od osoby bliskiej nie przekracza kwoty wolnej od podatku, to obdarowany nie musi płacić podatku od darowizny.

Adwokat Porady Prawne

Kiedy i gdzie należy zgłosić otrzymanie darowizny?

Zgłoszenie darowizny należy dokonać poprzez złożenie zeznania podatkowego SD-3 (wraz z ewentualnymi załącznikami SD-3/A) do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy. Aby ustalić, który urząd skarbowy jest odpowiedni w kwestii nabycia spadku, warto to sprawdzić. Po otrzymaniu decyzji o wysokości podatku, wynikającej z zeznania podatkowego i procesu podatkowego, należy uiścić podatek w ciągu 14 dni na konto bankowe wskazanego urzędu skarbowego. Płatność tę można zrealizować za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.

Podsumowanie

Prezenty pod choinką, które spełniają warunki darowizny, mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Jednakże zwolniona z podatku jest darowizna od osoby bliskiej, w wysokości nieprzekraczającej określonych wyżej kwot, czyli kwoty wolnej od podatku.

Adwokat Porady Prawne

Potrzebujesz porady prawnej? Niezależnie od problemu – rozwód, alimenty, sprawa cywilna czy sprawa karna – Kancelaria Adwokat Małgorzaty Durlej-Piotrowskiej zapewnia profesjonalne doradztwo prawne zrozumiałe dla każdego. Odkryj więcej | Kancelaria Adwokacka w centrum Warszawy | Adwokat Małgorzata Durlej-Piotrowska