Co zrobić gdy nie zgadzam się z wyrokiem sądu?

Rozstrzygnięcie sądu nie zawsze jest zgodne z oczekiwaniami stron procesu. Czasami decyzja sądu może wydawać się niesprawiedliwa lub nieuwzględniająca wszystkich aspektów sprawy. Jeśli znalazłaś/eś się w sytuacji, w której nie zgadzasz się z wydanym wyrokiem, ważne jest, abyś wiedział, jakie masz możliwości i jakie kroki możesz podjąć, aby zakwestionować tę decyzję. W tym artykule przybliżę Ci dostępne środki prawne, które możesz wykorzystać w przypadku niezadowolenia z wyroku sądu.

Co dalej, gdy wyrok sądu jest niezadowalający?
Co dalej, gdy wyrok sądu jest niezadowalający? | fot. pexels.com

Apelacja w postępowaniu cywilnym

W postępowaniu cywilnym apelacja jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu pierwszej instancji. W przypadku wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy, apelację rozpatruje Sąd Okręgowy, natomiast w przypadku wyroku Sądu Okręgowego — Sąd Apelacyjny. Strony postępowania mają prawo do złożenia apelacji, którą należy złożyć w sądzie wydającym zaskarżony wyrok. Termin na wniesienie apelacji wynosi dwa tygodnie od momentu doręczenia wyroku z uzasadnieniem. W sytuacji, gdy strona pragnie otrzymać uzasadnienie wyroku, powinna zwrócić się o to do sądu w ciągu tygodnia od ogłoszenia sentencji. Po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem termin na złożenie apelacji wynosi dwa tygodnie.

Apelacja w postępowaniu karnym

W postępowaniu karnym apelacja jest dostępna dla stron oraz innych osób uprawnionych według ustawy. Możliwe jest zaskarżenie orzeczenia w całości, w części, a nawet samego uzasadnienia. Apelację składa się na piśmie do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Termin na wniesienie apelacji to również 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. W przypadku wniesienia apelacji przed upływem terminu na złożenie wniosku o uzasadnienie istnieje możliwość jej uzupełnienia w późniejszym terminie.

Adwokat Porady Prawne

Apelacja – Twoje prawo po wydaniu wyroku.

Gdy nie zgadzasz się z wyrokiem sądu, nie oznacza to końca drogi prawnej. Istnieją różne środki odwoławcze, takie jak apelacja, które mogą być skutecznym sposobem na zakwestionowanie decyzji sądu. Ważne jest jednak, aby postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami prawnymi i przestrzegać ustalonych terminów. Skomplikowana natura procesu prawnego wymaga zrozumienia i odpowiedniej wiedzy, dlatego kluczowe może okazać się wsparcie doświadczonego adwokata.

Pomoc prawna w procesie apelacji

Zmagasz się z wyrokiem sądu, który uważasz za niesprawiedliwy? Adwokat Małgorzata Durlej Piotrowska oferuje kompleksową pomoc prawną w przygotowaniu i wniesieniu apelacji. Nie czekaj – terminy sądowe są ścisłe, a na wniesienie apelacji masz tylko dwa tygodnie od doręczenia uzasadnienia wyroku. Zadzwoń teraz, i zyskaj profesjonalne wsparcie w Twojej walce o sprawiedliwość.